Allt du behöver veta om årsfaktureringen 2023

Allt du behöver veta om årsfaktureringen 2023

Under vecka 10 påbörjar vi faktureringen av serviceavtalen för 2023. Här finner du information som kan vara bra för dig att veta gällande serviceavtalet och fakturan.


Om serviceavtalet
Lunet ansvarar för drift och underhåll av fiberanslutningen till din fastighet. Vi bevakar nätet dagli­gen, åtgärdar driftstörningar samt hanterar felsökningar på både fibernätet och vår utrustning. Om fel skulle uppstå med din anslutning ser vi till att åtgärda det så fort som möjligt. För att kunna säkerställa detta behöver alla fastighetsägare ha ett serviceavtal med oss.

Serviceavtalet innefattar fibernätet och den tekniska utrustningen i fastigheten som tillhör Lunet. Avtalet för dina innehållstjänster tecknar du separat med din tjänsteleverantör.

Information om vilket serviceavtal du har tecknat finner du på fakturan.


Om fakturan
Fakturering sker årsvis och betalas i förskott. Om du vill byta serviceavtalsnivå beställer du ett nytt serviceavtal via vårt ordersystem genom att söka på din adress på vår startsida. Uppgradering från BAS till Trygg fiber kan ske när som helst och gäller från att du mottagit en beställningsbekräftelse ifrån oss.

Om du vill byta från Trygg fiber till BAS sker bytet från och med näst kommande fakturaperiod, det vill säga 2024-04-01. Vi gör med andra ord ingen återbetalning för redan fakturerade avgifter.


Information om ägarbyte
Har det skett ett ägarbyte och fakturan har gått till dig som tidigare ägare behöver fakturan betalas av dig som nuvarande avtalspart. Eventuell betalning sker enligt överenskommelse mellan dig och tillträdande fastighetsägare. Du gör en uppsägning genom att fylla i vårt uppsägningsformulär.


Avisering om prishöjning
Vi vill även informera dig om att vi från och med 2024-04-01 kommer att höja priserna för våra serviceavtal enligt nedan.

BAS höjs från 25kr/mån till 29kr/mån
Trygg Fiber höjs från 45kr/mån till 49kr/mån


Kontaktinformation
Vid frågor angående serviceavtalet eller andra frågor gällande din fiberanslutning är du välkommen att kontakta oss per epost eller telefon.

E-post: support@lunet.se
Telefon: 0920 – 23 61 01