Angående utskick från Bredband2

Angående utskick från Bredband2

Som vi tidigare har aviserat planerar vi att förändra faktureringen av vår månadsavgift.
Förändringen kommer göra det enklare för dig som kund eftersom du bara kommer få en faktura för dina tjänster i stadsnätet.
Processen är inledd i samarbete med våra tjänsteleverantörer men datumet är inte fastställt. Vår plan är att förändringen ska ske under 2018.

Vi har fått information om att Bredband2 har gjort ett utskick till sina kunder i Lunets nät rörande en prishöjning med anledning av att Lunet höjer priserna till tjänsteleverantören.
Utskicket har gått ut med anledning av den förändring vi planerar rörande faktureringen av vår månadsavgift men informationen är inte fullständig och kommer inte beröra alla som den har gått ut till.

 

En gemensam information från Lunet och tjänsteleverantörerna om genomförandet och vad det innebär för dig kommer du få ta del av under hösten.