Är du intresserad av att installera fiber under 2020?

Är du intresserad av att installera fiber under 2020?

För leverans av fiber till ordinarie pris under 2020 behöver du teckna avtal senast den 1 april.

8 av 10 hushåll i Luleå har fiber idag och nu hoppas vi kunna bygga ut fibernätet även till din fastighet. Den moderna fibertekniken ger en snabb internetuppkoppling av högsta kvalité och prestanda. Med bredband via fiber får du:

  • En snabb och stabil uppkoppling.
  • Valfrihet att välja tjänster efter behov.
  • Kapacitet som räcker till hela familjen.
  • Modern teknik som höjer värdet på fastigheten, en investering för framtiden.

Installationsavgiften för villaanslutningar är 22 500 kr och vi fakturerar dig för installationen när anslutningen är klar.

Gör din intresseanmälan här