Björsbyn

Björsbyn

Under vecka 34 kommer det gå ut ett uppstartsbrev med information till fastighetsägarna. Men du kan redan nu ta del av informationen på projektsidan under fliken som heter tidplan. Har du frågor rörande grävning, material eller installation i fastigheten kan du ta kontakt med vår samordnare på området. Kontaktuppgifter till samordnaren finns också på projektsidan.