BJÖRSBYN

BJÖRSBYN

Med anledning av hög belastning kommer projektstarten i Björsbyn att skjutas upp till augusti månad. Målet är fortfarande att ha alla leveranser till fastigheterna klara under 2017. Vi planerar för att efter sommarsemestern kunna skicka ut ett uppstartsbrev med en preliminär tidplan för utbyggnaden. I det brevet kommer du får mer information om hur vi lämnar av material, när du senast ska ha utfört grävning på den egna tomten samt när vi planerar att påbörja installationer i fastigheterna.

Vi ber om ursäkt och hoppas att du som blivande kund kan ha överseende med detta.