Byggbeslut på nytt delområde

Byggbeslut på nytt delområde

Nu har vi även kunnat ta beslut om utbyggnad under 2018 för nedanstående delområde/gator;

Hällebovägen
Mårtisvägen
Fiskelagsvägen
Brännerivägen
Gallringsvägen
Sunderbyvägen från Kläppen ner till Fiskelagsvägen.

Vi uppskattar verkligen ert engagemang och ser fram emot att få bygga ut beslutade områden/delområden med fiber under nästa år.
Vi vill påminna om att du fortfarande kan skicka in din beställning och ta del av jubileumserbjudandet. Då vi sett att det verkar finnas intresse i stora delar av Sunderbyn har vi valt att förlänga svartiden fram till den 7/10-17. Gör din beställning direkt här på hemsidan genom att skriva in din adress i adressöken.
Läs gärna mer på Sunderbyns projektsida som vi uppdaterar löpande.