Byggnation av transportnät mellan Bensbyn och Örarna

Byggnation av transportnät mellan Bensbyn och Örarna

Lunet har påbörjat byggnation av fiberoptiskt transportnät längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn. Syftet med projektet är att kunna erbjuda företag och operatörer ett stabilt och robust transportnät med hög tillgänglighet inom Luleå kommun samt även för förbindelser som transporteras genom kommunen.

Entreprenör för projektet är BDX och omfattar schakt och förläggning av 40/32 rör för att förbinda två accessnoder.

Projekt är delfinansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.