De smarta, dekorerade sparkarna vilar över sommaren

De smarta, dekorerade sparkarna vilar över sommaren

Nu är sommaren snart här och de smarta, dekorerade sparkarna har hämtats in till förvaring. Totalt gick sparkarna hela 26 575 km gemensamt vilket innebär att Lunet skänker 10 000 kr till Region Norrbotten – Sunderbyns barnavdelning.

Sparkprojektet genomfördes som ett samarbete mellan fritidshemmen i Luleå, Fritidshemsutvecklarna, Parksektionen och Lunet. 21 sparkar dekorerades av olika fritidshem i kommunen och utrustades med sensorer som samlade in information om position, tillgänglighet och hur långt sparkarna gick.

Projektet har varit väldigt lyckat på många plan och vi är tacksamma över engagemanget som fanns hos alla som deltog i projektet. Sparkarna har gått hela 26 575 km vilket innebär att sparkarna har fyllt sitt syfte och vi vill tacka alla för att ni har använt dem med försiktighet.

Tyvärr gick några sparkar sönder vilket är väldigt tråkigt. Vi vill uppmana alla som lånar en spark eller andra saker att vara försiktiga med utrustningen. Detta för att projekt liknande detta ska kunna fortsätta och vi har möjlighet att använda samma sparkar kommande säsong.

Vi önskar en alla en trevlig sommar och ser framemot fler samarbeten som skapar mervärden för kommunen!