Förändrade telefontider för vår kundservice

Förändrade telefontider för vår kundservice

Måndagen den 12/10 inför vi nya telefontider på vår kundservice.

Du når oss från och med då måndag-fredag mellan 8-12. Övrig tid tar vi emot ärenden via e-post på info@lunet.se.
Behöver du felanmäla någon av dina tjänster, kontakta din tjänsteleverantör.