Förändring i fakturering från 1 april 2019

Förändring i fakturering från 1 april 2019

Den 1 april 2019 förändrar Lunet sin affärsmodell. Det innebär att du som kund får en förändrad debitering av kostnader kopplade till fiberanslutning och tjänster. Lunet har sagt upp aktuellt nätavtal med dig från och med 1 april 2019, eftersom denna tjänst inte längre tillhandahålls av Lunet. Istället kommer din tjänsteleverantör att debitera hela kostnaden för dina tjänster i stadsnätet. För frågor kring priser och eventuella prisförändringar kontaktar du din tjänsteleverantör.

Vid tecknande av installation av fiber i fastigheten tecknades också ett serviceavtal, kallat BAS. Detta serviceavtal avser hyra av teknisk utrustning och underhåll av fiberinstallation. Kostnaden för serviceavtal BAS är 19 kr/månad, denna avgift har tidigare inkluderats i nätavgiften, men faktureras nu separat.

Från och med 1 april finns det också möjlighet för villaägare att teckna Serviceavtalet Trygg Fiber. Detta avtal kostar 45kr/månad och då ingår förutom BAS även nedanstående för din fiberanslutning:

  • Fritt utbyte av din bredbandsbox inom en (1) arbetsdag.
  • Direktnummer till Lunet för felrapportering.
  • Felsökning vid första kontakt.
  • SMS-tjänst för avisering av driftinformation.
  • Prioriterad hantering vid supportärende.

Serviceavgiften faktureras årsvis, i förskott. Första fakturering sker i april/maj 2019, för perioden 1 april 2019 – 31 mars 2020.

För mer information kring fakturering, läs mer här.