Förbättrad kundprocess

Förbättrad kundprocess

Från och med den 1 april arbetar Lunet efter en ny affärsmodell. Detta medför ett nytt arbetssätt som förbättrar och förenklar för dig som kund. Det nya arbetssättet innebär också att vi arbetar i nya stödsystem. Initialt kan detta medföra längre leveranstider och förlängd ärendehantering, men vi arbetar för att minimera eventuella förseningar.

Förändringen i arbetssätt är ett sätt att utveckla vår support med effektivare ärendehantering och förenkla för våra kunder. Kunder som upplever problem med sina tjänster ska, precis som tidigare, i första hand kontakta sin tjänsteleverantör för felanmälan och felavhjälpning. Alla fastighetsägare måste teckna ett serviceavtal och från och med 1 april 2019 debiterar Lunet villakunder endast serviceavgift en gång per år.

Den 1 april lanserar vi även en ny servicenivå kallad Trygg Fiber, som är en tjänst för de kunder som vill försäkra sig om att få prioriterad support och snabbare åtgärdstider, om några problem uppstår med fiberanslutningen.

Lunet fortsätter att tillhandahålla ett öppet stadsnät med flera aktörer där kunder fritt kan välja den tjänst som bäst når upp till kundens behov. Genom att ge kunden en tydlig bild av tjänster i stadsnätet ökar konkurrensen. Lunet arbetar kontinuerligt med att underhålla och utveckla nätet i Luleå. Vi hoppas genom detta kunna erbjuda fler och ännu bättre produkter till våra kunder framöver.

För att läsa mer om och beställa Trygg Fiber klicka här.

Läs mer om förändringen av affärsmodell här.