Specifikation fastighetsnät

Specifikation Fastighetsnät

Fastighetsägaren ansvarar för byggnation av, samt bekostar själv, sitt fastighetsnät. Tillika ansvarar fastighetsägaren även för allt underhåll av fastighetsnätet. Fastighetsnät ska byggas av behörig installatör.

Om fastighetsnät

Koppar

Fastighetsnät med koppar skall byggas med standard minimum CAT6.

Fastighetsnätet byggs med stjärnstruktur och termineras i en panel, monterad längst upp i Lunets väggskåp.

Fiber

Fastighetsnät med fiber skall byggas med singelmode med två (2) fiber till varje lägenhet och svetsade kontaktytor med SC/APC i panel och SC/UPC i lägenhet i fiberuttag. Installation av fastighetsnätet med fiber skall byggas i samråd med Lunet.

Fastighetsnätet byggs med stjärnstruktur och termineras i en panel, monterad längst upp i Lunets väggskåp.

Placering av nätverksuttag

I varje lägenhet skall nätverksuttaget/fiberuttaget vara uppmärkt och placeras synligt 20-30 cm över golv eller i mediacentral. Uttag i panel och uttag i lägenhet ska vara uppmärkta med samma uttagsis. Nätverksuttag eller mediacentral skall vara lätt åtkomligt för lägenhetsinnehavaren.

Uttag med 230 V ska finnas i anslutning till nätverksuttaget/fiberuttaget, detta för att strömförsörja bredbandsboxen som monteras innan driftsättning. I anslutning till nätverksuttag/fiberuttag skall finnas fri yta för att kunna installera tidigare nämnda bredbansbox. Bredbandsboxens mått är ca B 17cm, H 15cm, D 5cm. Underkant på fria ytan skall vara minst 10 cm från golv.

Kontakta Lunet innan driftsättning

Innan driftsättning skall mätprotokoll, där kabellängd och dämpningsvärde framgår för varje anslutning, lämnas till Lunet. Även lägenhetslists där panelkort/registrering över fastighetsnät framgår skall lämnas till Lunet i digital form i medskickad mall.

 

Ladda ner pdf: fastighetsnat