Teknisk support

När du behöver teknisk support

Se nedan vem du ska vända dig till om du skulle få problem med dina tjänster. Du kan även kontrollera eventuella pågående driftstörningar.

Internetanslutning

Kontakta din tjänsteleverantör för felsökning. Se till att ha ditt ”förbindelsenummer” till hands när du ringer (förbindelsenumret hittar du på fakturan från Lunet).

Svartfiber och Kapacitet

Kontakta Lunet för felsökning. Se till att ha ditt ”förbindelsenummer” till hands när du ringer (förbindelsenumret hittar du på fakturan från Lunet).