Arctic IoT

EN UPPKOPPLAD OCH SMART ISBANA

Vinnova och IoT Sverige har beviljat stöd till prototyputvecklingsprojektet ”Arctic IoT” där Lunet medverkar som en av parterna i projektet. Genom aktörernas gemensamma kunskapar kan nya arbetssätt etableras och lösningar identifieras som bidrar till att Luleå kommun ligger i framkant i den digitala utvecklingen.

Luleå är en attraktiv vinterstad och kommunen har länge arbetat med att främja en aktiv fritid även vintertid med de förutsättningarna som finns här. Isbanan, som plogas varje år runt centrumhalvön, är välbesökt och betyder mycket för många människor.  Kommunen tillhandahåller vindskydd och grillplatser, det går att ta sig fram med skridskor, cyklar samt rullstol och det finns även sparkar att låna.

Besökarnas behov står i centrum

Målet med projektet är identifiera och etablera IoT-lösningar som fungerar i vårt arktiska klimat och gör isbanan ännu bättre. Invånarnas och besökarnas behov och välbefinnande är en viktig faktor i projektet. Det kan handla om att tillhandahålla information om temperatur och vindförhållanden vid isbanan, information om det finns tillgängliga sparkar eller om det finns ved vid eldstäderna.

Om projektet

Luleå kommun är projektägare och Lunet medverkar som en av parterna i projektet, tillsammans med LTU samt Luleåföretagen GrepIT och ThingWave.

Lunets del är att bidra med våra kunskaper inom IoT (Internet of Things) och tillgängliggöra vårt LoRaWAN sensornät för datainsamling. Genom vårt samarbete med Stadshubbsalliansen kan vi sprida lärdomar från projektet på nationell nivå.

Fokus i projektet är att utveckla IoT-lösningar i ett arktiskt klimat men innebär även att metoderna och arbetssätten kommer att finnas på plats för att arbeta vidare inom andra områden både sommar- och vintertid. Förhoppningen är att alla aktörer och även medborgare stärker sina kunskaper om hur digitalisering skapar samhällsnyttor och bidrar till välbefinnande för medborgarna och alla som besöker vår stad.

Läs mer om projektet här