Smarta sparkar

DEKORERADE SMARTA SPARKAR FRÄMJAR BARNS MEDVETENHET OCH DELAKTIGHET

Under vintern genomfördes ett projekt i samarbete mellan Lunet, fritidshemmen i Luleå, Fritidshemsutvecklarna och Parksektionen där barn från olika fritidshem runt om i kommunen fick dekorera sparkar som sedan placerades ute på isvägen. 

Om projektet

Under vintern 2021/2021 genomfördes ett projekt där barn från olika fritidshem i kommunen fick möjligheten att designa och vidareutveckla sin egen spark. Sparkarna var utrustade med sensorer som samlade in information om position, tillgänglighet och distans. Projektet var ett samarbete mellan fritidshemmen i Luleå, Fritidshemsutvecklarna, Parksektionen och Lunet. Projektet är avslutat men vi hoppas på att kunna genomföra ett liknande projekt kommande säsong.

Om LoraWAN

LoRaWAN möjliggör en infrastruktur för IoT, där apparater är uppkopplade mot nätet och gör det möjligt att samla in data på distans. Fördelen med LoRaWAN är den låga energiförbrukningen med en förhållandevis lång räckvidd. Sensorer som är utplacerade drivs av batterier och kan vara installerade i flera år innan batteribyte behöver ske. Det finns en mängd tillämpningsområden där LoRaWAN kan förenkla, effektivisera och förbättra vår vardag. Sensorerna kan tala om när åtgärder behövs, exempelvis när planteringar och träd behöver vatten, när soporna behöver tömmas eller när det är risk för halka. På sjukhus kan sensorer sättas på medicinsk utrustning för att enkelt se var på sjukhuset den befinner sig.

Du kan läsa mer om vårt LoRa WAN sensornät här