Fritt WiFi, för ett uppkopplat samhälle.

Fritt WiFi, för ett uppkopplat samhälle.

Lunet bygger på uppdrag av Luleå kommun ett fritt Wi-Fi i centrala Luleå. Nätverket sträcker sig tvärs genom centrumhalvön och omfattar även norra och södra hamn. Arbetet med att bygga nätet är i full gång och väntas vara klart den 1 juli 2019.

Första steget i utvecklingen av Wi-Fi-nätverket är områden i centrala stan. Men utvecklingen stannar inte där. Det finns potential att bygga ut Wi-Fi nätverket till andra samlingsplatser runt om i kommunen, där många människor rör sig. Möjligheten till fri internetuppkoppling är en del i att skapa en digital allemansrätt.

Att minska det digitala utanförskapet är en viktig jämlikhetsfråga. Luleå kommun arbetar för ökad digitalisering och bygger ständigt ut kommunens digitala tjänster, därför är tillgången till internetuppkoppling för alla målgrupper viktig, säger Roger Ylinenpää, samhällsstrateg på Luleå kommun.

Att bygga ett fritt Wi-Fi-nätverk möjliggör för både Luleåbor och gästande besökare att vara uppkopplade i centrala stan. Det ska vara enkelt att koppla upp sig på nätverket från sin mobila enhet, det kan röra sig om mobiltelefon eller läsplatta, men det finns även möjlighet att ansluta sin bärbara dator och arbeta utomhus.

Genom att erbjuda ett fritt Wi-Fi hoppas kommunen även att stärka besöksnäringen. Besökare till Luleå får nu möjlighet att utan kostnad ansluta till det fria nätverket. Genom att vara uppkopplad finns möjlighet att använda tjänster för att navigera sig i staden och få information om aktuella evenemang. Det finns redan idag en stor efterfrågan på detta och något som många turiststäder erbjuder besökare.

Användning av mobila enheter ökar ständigt och behovet av uppkoppling likaså. Luleå kommun ser det som självklart att erbjuda uppkoppling som en grundläggande tjänst.