Fritt WiFi under Hamnfestivalen

Fritt WiFi under Hamnfestivalen

För att förstärka tillgången till internet under Luleå Hamnfestival så kommer det att finnas fritt WiFi på festivalområdet. Det är första steget i digitaliseringssamarbetet mellan Lunet och Luleå kommun.

– Det är angeläget att det finns tillgång till internet under festivaler och evenemang som lockar stora folkmassor. Behovet av uppkoppling handlar inte bara om nöje utan även om säkerhet. Ofta blir det trångt i mobilnäten när tusentals människor samlas inom ett begränsat område. Att alltid kunna kommunicera digitalt är oerhört viktigt, säger kommunalråd Niklas Nordström.

Satsningen är möjlig genom att Lunet tillhandahåller fasta uppkopplingar till näringsidkarna och publikt WiFi till besökare i evenemangstälten på området.

– Från Lunets sida ser vi det här som ett mycket bra och tydligt steg i vårt och Luleå kommuns gemensamma arbete med att koppla upp ett digitalt Luleå, säger Lunets vd Tomas Sundström.

Nästa planerade steg blir att permanent koppla upp specifika platser inom Luleå stad med publikt WiFi.

– Vi är även i färd med en uppkoppling av ett så kallat sensornät, en specifik teknik för digital kommunikation inom området Internet of Things och Smarta städer, säger Johan Falk, affärsutvecklare på Lunet.