Hantering av personlig information

Personuppgifter

Lunet följer reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.