Information till dig som ska utföra grävarbeten

Information till dig som ska utföra grävarbeten

Nu är sommaren här och många grävarbeten är igång runt om i kommunen både innanför och utanför fastighetsgränserna. Det är inte lätt att veta vem som har ledningar i backen och det är viktigt att vi alla tar reda på det innan vi börjar gräva för att undvika att gräva av någon annans ledningar med alla de faror och kostnader det innebär.


Innan du börjar gräva

Beställ en ledningsanvisning/kabelanvisning via ledningskollen.se. Lunet är med i Ledningskollen och vi kommer att bli kontaktade för att märka ut våra ledningar om vi är berörda. Lägg in beställning i god tid innan arbetet ska utföras. Markeringarna som visar ledningarnas läge är giltiga en månad efter utförd kabelvisning och det är frågeställarens skyldighet att befästa utsättningen.  Det är viktigt att tänka på att det är den som har orsakat skadan som är ansvarig och behöver stå för de kostnader som uppstår i samband med reparation.


Vad gäller vid schaktarbeten?

Maskinschaktning ska ske med stor försiktighet och får inte utföras närmare än en meter från ledningarna. Brytning av asfalt får göras maskinellt. Vid friläggning av befintlig optokabel måste grävning närmare än en meter göras manuellt (handgrävning).

Vid friläggning är det viktigt att kablarna hanteras varsamt. Vid återfyllnad ska föreskriftsenlig täckning göras samt markeringsband/söktråd återställas. I de fall kablarnas djup och eller position ändras som följd av schaktarbetet skall detta meddelas till Lunet.


Om olyckan är framme

Om vår ledning blir skadad utanför fastighetsgränser när du utför gräv– eller schaktarbeten behöver du anmäla detta till Lunet omgående via telefon 0920-23 61 40.

Om vår ledning blir skadad innanför fastighetsgräns ber dig att kontakta vår support via epost support@lunet.se alternativt via telefon 0920- 23 61 01.

Vi ser framemot sommarens projekt där vi alla visar hänsyn för varandra så arbetet flyter på smidigt för alla parter!