Nyheter

Driftstörning

Uppdatering 180416: Orsaken till de störningar som upplevts den senaste veckan ska nu vara åtgärdade. För felanmälan av tjänster hänvisar vi till kontakt med tjänsteleverantören.   Vi har en pågående…

Uppgradering av nät

Under sensommaren 2017 har vi påbörjat uppgradering av vårt nät. Arbetet utförs områdesvis och är planerat att pågå under 2017/2018. Läs mer om varför vi uppgraderar, hur det går till…

Uppgradering av vårt ärendehanteringssystem

Måndag den 22 februari gör vi en uppdatering av vårt ärendehanteringssystem. Uppgraderingen börjar kl 14 och beräknas pågå ca 4-5 timmar. Detta medför att vi kommer ha begränsad service när…

Problem att nå vår kundportal – felet löst 10:20

Kunder har under morgonen haft problem med att nå vår registreringsportal. Felet ska vara löst kl 10:20. Vänligen försök på nytt att registrera dig om du inte tidigare nått vår…