Nyheter

Utbyggnad Sunderbyn

I veckan kommer du som har beställt fiberanslutning motta ett brev från oss med information om hur utbyggnaden i området kommer gå till. På Sunderbyns projektsida kan du redan nu…

Upgradering av nät

Uppgraderingen av vårt nät är i full gång och vi får in många frågor rörande högre hastigheter. Under juni månad kommer tjänster med högre hastigheter vara beställningsbara i vårt nät….

Uppgradering av nät

Under sensommaren 2017 har vi påbörjat uppgradering av vårt nät. Arbetet utförs områdesvis och är planerat att pågå under 2017/2018. Läs mer om varför vi uppgraderar, hur det går till…

Björsbyn

Under vecka 34 kommer det gå ut ett uppstartsbrev med information till fastighetsägarna. Men du kan redan nu ta del av informationen på projektsidan under fliken som heter tidplan. Har…

Tack till er som kom på mötet

Lunet och Luleå Kommun vill tacka alla som kom på informationsmötet i Mörögården där vi berättade om förutsättningarna för eventuell utbyggnad av fiber till Mörön. Kunde du inte närvara på…

Vi bygger Lulnäset

Vi är glada att kunna meddela att det stora intresset och engagemanget från Lulnäset har medfört att vi kommer bygga ut Lulnäset med fiber under sommaren/hösten 2017. Vi har förlängt…

Tack till er som kom på mötet

Lunet vill tacka alla som kom på informationsmötet i Kallax Bygdegård för eventuell utbyggnad till Lulnäset. Kunde du inte närvara på mötet är du välkommen att kontakta oss med dina…

Nytt projektområde

Lunet vill presentera Lulnäset som nästa möjliga område för fiberutbyggnad. I samband med att området beslutar om eventuell samförläggnig av kanalisation för fiber tillsammans med den nya vattenledningen kommer Lunet…

Tack till er som kom på mötet

Vi på Lunet vill tacka alla som kom på informationsmötet för Sandnäset. Många av er hade frågor som vi senare kommer att publicera i en FAQ på projektsidan så att…

Nytt projektområde

Lunet vill presentera Sandnäset som nästa möjliga område för fiberutbyggnad. Tack vare det stora intresset i Bälinge, där Bälingeborna uppnådde 75% anslutningsgrad, och beslut togs att bygga där, samt att…

Projekt Kallviken, Jaktviken och Börtnäsheden

Lunet vill göra allt för att projektet ska kunna bli av och att ni ska få ansluta er fastighet med fiber. Vi känner att tiden varit lite för kort och…

Vi bygger Bälinge

Det stora intresset och engagemanget från Bälingeborna har medfört att vi kommer bygga ut Bälinge med fiber under sommaren/hösten 2016. Vi har nått anslutningsgraden på 75% och vi är mycket…

Tidplan förtätningar 2016

Nu finns en tidplan publicerad för förtäningar under 2016. Detta gäller dig som beställt under lågsäsong 2015/2016. Vi kommer även att uppdatera sidan löpande med information. För dig som beställer…

Projekt 2016

Tack till alla som tecknat avtal för anslutning i Bälinge och i Jaktviken, Kallviken och Börtnäsheden. Vi kommer idag att påbörja arbetet för att se om anslutningsgrad uppnåtts och om…

Tack till er som kom på mötet

Vi på Lunet vill tacka alla som kom på informationsmötet i Bälinge samt i Kallax. Många av er hade frågor som vi senare kommer att publicera i en FAQ på…

Projektområden 2016

Vi har nu lagt ut ett erbjudande och information till två av årets projektområden. För att läsa mer gå in under fliken Projekt.

Förtätningar 2015

Vi har under året mottagit många beställningar på fiberinstallation i befintliga bredbandsområden. Detta är vi givetvis väldigt glada för. Trycket har under sensommaren/början av hösten varit fortsatt högt och vi…