Nyheter

Smarta sparkar på isvägen under vintern 2023

I början av februari 2023 kommer det finnas 21 dekorerade, smarta sparkar på isvägen i Luleå. Barn från olika fritidshem i Luleå kommun har fått möjligheten att dekorera och vidareutveckla sin…

Byggnation av transportnät Örarna-Bensbyn färdigställt

Byggnationen av fiberoptiskt transportnät sträckningen Örarna-Bensbyn, längs väg 596, som Lunet påbörjade under 2021 är nu färdigställt. Det innebär att vi nu kan erbjuda ett robust och stabilt transportnät med hög tillgänglighet…

Vinnovafinansierat projekt möjliggör implementering av IoT- lösningar som skapar samhällsnytta

Vinnova har beviljat stöd till prototyputvecklingsprojektet ”Arctic IoT” där Lunet medverkar som en av parterna i projektet. Genom aktörernas gemensamma kunskapar kan nya arbetssätt etableras och lösningar identifieras som bidrar…

Lunet ökar kapaciteten i fibernätet i samarbete med Maintrac

Under 2022 påbörjar Lunet, i samarbete med Maintrac, arbetet med att uppgradera fibernätet i hela Luleå kommun. När allt är färdigställt kommer det nya nätet att erbjuda kapacitet och tillgänglighet…

Mulön, Granön och Björkön

Under vecka 14 och 15 kommer vi göra ett utskick med ett erbjudande om fiberanslutning till fastighetsägare på Mulön, Granön och Björkön. Mer information kommer läggas ut här på vår…

Byggbeslut Sunderbyn

Idag har vi tagit beslut om utbyggnad för nedanstående områden/delområden. Planerad byggstart 2019. Fardagsvägen Ensittarvägen Synevägen Karlersvägen Kråkbergsvägen Landshövdingevägen Per-iHanschavägen Sorteringsvägen Vi tar fortfarande emot beställningar. Läs mer på projektsidan.

Projektområde 2018

Under 2018 påbörjar vi utbyggnaden av fibernätet till Börtnäsheden och Kallviken. Ett brev med information till fastighetsägarna har skickats ut. Mer information hittar ni på projektsidan.

Vi bygger på Bomvägen

Nu är det klart att vi även bygger ut Bomvägen i Sunderbyn med fiber under 2018. Vi kommer inom kort skicka ut byggbeslut samt en enklare projektplan till alla som…

Lantmätarvägen klar för utbyggnad

Idag har vi även kunnat ta beslut om att bygga ut Lantmätarvägen i Sunderbyn med fiber under 2018. Du som redan har tecknat avtal och bor på Lantmätarvägen kommer under…

Byggbeslut på nya delområden i Sunderbyn

Vi har nu tagit beslut om utbyggnad av fibernätet på ännu fler delområden i Sunderbyn. Under 2018 kommer nedanstående gator få fiber från Lunet. Nyåkersvägen Odalvägen Österbyvägen Storskiftesvägen Du som bor…

Hög fiberstatus i Luleå – nu och i framtiden

Vi kör hårt nu. Vår 20-års kampanj är framgångsrik. Tack alla Lulebor som väljer att beställa en fiberanslutning till förmånligt kampanjpris. Ni höjer värdet på er fastighet och tryggar er…

Byggbeslut på nytt delområde

Nu har vi även kunnat ta beslut om utbyggnad under 2018 för nedanstående delområde/gator; Hällebovägen Mårtisvägen Fiskelagsvägen Brännerivägen Gallringsvägen Sunderbyvägen från Kläppen ner till Fiskelagsvägen. Vi uppskattar verkligen ert engagemang…

Nytt byggbeslut för fiberutbyggnad i Sunderbyn

Vi har idag tagit beslut om att bygga ut fibernätet under 2018 på gatorna Kompassvägen, Kartvägen, Tunnlandsvägen och Hektarvägen. Under helgen har många avtal kommit in i det här delområdet…

Björsbyn

Under vecka 34 kommer det gå ut ett uppstartsbrev med information till fastighetsägarna. Men du kan redan nu ta del av informationen på projektsidan under fliken som heter tidplan. Har…

Tack Sunderbyn!

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltog på våra informationsmöten på Sunderby Folkhögskola tidigare i veckan. Under kvällarna har det kommit upp många bra frågor och vi…

Lunet utökar området för fiberutbyggnad i Sunderbyn

Vi kan nu meddela att vi under 2018 bygger ut fibernätet från Norra Sunderbyn ner till Kläppenskolan eftersom vi även har uppnått anslutningsgraden här. Vi tackar för ert intresse! Under…

Lunet bygger fiber i Norra Sunderbyn

Stort tack för ert intresse! Vi har redan nu nått över 50 % anslutningsgrad i Norra Sunderbyn och har därför tagit ett beslut om att bygga ut fibernätet i området…

Fira med oss Sunderbyn!

I år fyller Lunet 20 år. Vi fortsätter firandet med ett riktigt bra erbjudande till er som bor i Sunderbyn. Inom kort kommer du få ett brev från oss i…

BJÖRSBYN

Med anledning av hög belastning kommer projektstarten i Björsbyn att skjutas upp till augusti månad. Målet är fortfarande att ha alla leveranser till fastigheterna klara under 2017. Vi planerar för…

Kom igång möte i Mörön

Tisdagen den 11/4 besöker kundservice Byagården i Mörön mellan kl. 16-19. Där visar vi dig hur du kopplar ihop din utrustning och hur du beställer tjänster i vår kundportal. Mer information…

Sandnäset

Det är bara två veckor sedan vår entreprenör påbörjade installationer i fastigheter i Sandnäset. Arbetet har rullat på smidigt och vi har nu mottagit klarrapporter på samtliga adresser. Vi är…

Kommunprojektet Mörön

Under vecka 13 kommer vi skicka ut leveransbesked till de adresser vi mottagit klarrapport på. Leveransbeskedet skickas ut via e-post eller vanlig post. Läs noga igenom ditt leveransbesked innan du…

Vi bygger Björsbyn

Vi är glada att meddela att vi bygger ut fibernätet i Björsbyn under 2017. Det är fortfarande möjligt att teckna avtal till projektpris fram till 2017-03-31. Därefter kommer tillkommande fastigheter…

Kundservice kommer till Bälinge

I veckan har de allra flesta i Bälinge fått ett leveransbesked för sin fiberinstallation. Är du osäker på hur du beställer tjänster eller hur du kopplar din utrustning tycker vi…

Kommunprojektet Stenudden

Lunet har idag mottagit information om att den tekniska biten avseende installationerna i Stenudden är klar. Nu kommer Lunet att hantera sin del för att göra tjänsterna tillgängliga för beställning….

Utbyggnad Bergviken

I sommar har vi påbörjat utbyggnad av den del av Bergviken som inte ingick i projektet 2015. De kunder som har tecknat sig för ett erbjudande kommer att bli kontaktade…

Tack till er som kom på mötet

Lunet och Luleå Kommun vill tacka alla som kom på informationsmötet i Mörögården där vi berättade om förutsättningarna för eventuell utbyggnad av fiber till Mörön. Kunde du inte närvara på…

Samförläggningsprojekt

Varje år utför vi samförläggningar med andra nätägare. Nu kan du läsa om vilken samförläggningsprojekt som pågår i Luleå under 2016/2017.

Vi bygger Lulnäset

Vi är glada att kunna meddela att det stora intresset och engagemanget från Lulnäset har medfört att vi kommer bygga ut Lulnäset med fiber under sommaren/hösten 2017. Vi har förlängt…

Tack till er som kom på mötet

Lunet vill tacka alla som kom på informationsmötet i Kallax Bygdegård för eventuell utbyggnad till Lulnäset. Kunde du inte närvara på mötet är du välkommen att kontakta oss med dina…

Nytt projektområde

Lunet vill presentera Lulnäset som nästa möjliga område för fiberutbyggnad. I samband med att området beslutar om eventuell samförläggnig av kanalisation för fiber tillsammans med den nya vattenledningen kommer Lunet…

Tack till er som kom på mötet

Vi på Lunet vill tacka alla som kom på informationsmötet för Sandnäset. Många av er hade frågor som vi senare kommer att publicera i en FAQ på projektsidan så att…

Nytt projektområde

Lunet vill presentera Sandnäset som nästa möjliga område för fiberutbyggnad. Tack vare det stora intresset i Bälinge, där Bälingeborna uppnådde 75% anslutningsgrad, och beslut togs att bygga där, samt att…

Projekt Kallviken, Jaktviken och Börtnäsheden

Lunet vill göra allt för att projektet ska kunna bli av och att ni ska få ansluta er fastighet med fiber. Vi känner att tiden varit lite för kort och…

Vi bygger Bälinge

Det stora intresset och engagemanget från Bälingeborna har medfört att vi kommer bygga ut Bälinge med fiber under sommaren/hösten 2016. Vi har nått anslutningsgraden på 75% och vi är mycket…

Tidplan förtätningar 2016

Nu finns en tidplan publicerad för förtäningar under 2016. Detta gäller dig som beställt under lågsäsong 2015/2016. Vi kommer även att uppdatera sidan löpande med information. För dig som beställer…

Projekt 2016

Tack till alla som tecknat avtal för anslutning i Bälinge och i Jaktviken, Kallviken och Börtnäsheden. Vi kommer idag att påbörja arbetet för att se om anslutningsgrad uppnåtts och om…

Tack till er som kom på mötet

Vi på Lunet vill tacka alla som kom på informationsmötet i Bälinge samt i Kallax. Många av er hade frågor som vi senare kommer att publicera i en FAQ på…

Passa på att teckna avtal

För anslutning i befintliga fiberområden är sista dagen att teckna avtal till lågsäsongspris nu på fredag 1/4 – 2016. Leverans sker då under 2016. Därefter kommer vi att erbjuda beställning…

Projektområden 2016

Vi har nu lagt ut ett erbjudande och information till två av årets projektområden. För att läsa mer gå in under fliken Projekt.

Förtätningar 2015

Vi har under året mottagit många beställningar på fiberinstallation i befintliga bredbandsområden. Detta är vi givetvis väldigt glada för. Trycket har under sensommaren/början av hösten varit fortsatt högt och vi…

Uppdateringar för projektet Östermalm, Charlottendal och Bergviken

Vi har fått uppdaterad information från vår entreprenör angående installationerna på området Östermalm, Charlottendal och Bergviken. Läs mer om detta samt var de håller till just nu på projektsidan.

Projekt Lövskatan

Snart påbörjar vi utbyggnaden på området. Under veckan kommer du motta ett uppstartsbrev med information och tidplan för fiberutbyggnaden. Vill du läsa brevet direkt här på vår webb så kan…

Uppdaterad tidplan för Östermalm, Charlottendal och Bergviken

Vi har fått en uppdaterad tidplan från vår entreprenör med mindre justeringar avseende perioderna för schakt. Läs mer om detta samt var de håller till just nu på projektsidan.

Uppdaterad tidplan för Östermalm

Vi har nu uppdaterat tidplanen för projektet på Östermalm och lagt in Furugatan och Rektorsgatan som tidigare saknades. Läs mer på projektsidan.

Östermalm-Bergviken-Charlottendal

Snart drar vi igång utbyggnaden av fibernätet på Östermalm, Charlottendal och Bergviken. I veckan skickat vi ut ett uppstartsbrev med information och tidplaner för områdena. Läs mer på vår projektsida.

Fiber till Lövskatan

Vi är glada att kunna presentera Lövskatan som det andra projektområdet för 2015.Under veckan kommer du som fastighetsägare på området att motta ett brev från oss med en inbjudan till…

Installationer på etapp 2 i Kallax

Vi har idag mottagit klarrapporter från våra tekniker och börjat skicka ut leveransbesked till kunder på etapp 2. Du kommer först motta ett sms från oss och kort därefter ett…

Påminnelse till Bergviken, Charlottendal och Östermalm

Vi vill påminna er som ännu inte tecknat avtal för fiberinstallation om vårt erbjudande som snart löper ut. Teckna avtal via vår hemsida senast den 31/1-15 och var med i…