Driftinformation

Driftstörningar

Felanmälan

Det är viktigt att du först kontrollerar att felet inte ligger i din egen utrustning. Kontakta därefter din tjänsteleverantör för både felsökning och felanmälan. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga tjänsteleverantörer .

Skulle felet bero på en okänd driftstörning hos Lunet kommer tjänsteleverantören kontakta oss.

Här hittar du information om planerade eller pågående driftstörningar.

Pågående driftstörningar

Just nu har vi inga kända driftstörningar

Planerade driftstörningar

Just nu har vi inga planerade driftstörningar

Åtgärdade driftstörningar

Driftstörning
Driftstörning
Uppdaterad: 2018-10-15 16:28
Område: Luleå
Orsak: Kunder med ComHem som internetleverantör kan uppleva avbrott i sin tjänst.
Status: Åtgärdad
Beräknas klart:
Övrig information: Felet är nu åtgärdat

Publicerad: 2018-10-15 09:31
Område: Luleå
Orsak: Kunder med ComHem som internetleverantör kan uppleva avbrott i sin tjänst.
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart: 2018-10-15 13:00
Övrig information: Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund

Driftstörning
Driftstörning
Uppdaterad: 2018-10-15 09:30
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Åtgärdad
Beräknas klart:
Övrig information: Felet är nu åtgärdat

Uppdaterad: 2018-10-14 13:33
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart: 2018-10-15 12:00
Övrig information: Felet är inringat, felsökning pågår fortfarande. Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund

Uppdaterad: 2018-10-13 18:47
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart:
Övrig information: Felsökning pågår fortfarande. Vi har för närvarande ingen information om när störningen beräknas vara åtgärdad men gör allt vi kan för att lösa problemet.

Publicerad: 2018-10-12 23:43
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak:
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart:
Övrig information: Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund

Driftstörning
Driftstörning
Uppdaterad: 2018-10-15 09:30
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Åtgärdad
Beräknas klart:
Övrig information: Felet är nu åtgärdat

Uppdaterad: 2018-10-14 13:33
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart: 2018-10-15 12:00
Övrig information: Felet är inringat, felsökning pågår fortfarande. Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund

Uppdaterad: 2018-10-13 18:47
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart:
Övrig information: Felsökning pågår fortfarande. Vi har för närvarande ingen information om när störningen beräknas vara åtgärdad men gör allt vi kan för att lösa problemet.

Publicerad: 2018-10-12 23:43
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak:
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart:
Övrig information: Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund

Driftstörning
Driftstörning
Uppdaterad: 2018-10-15 09:30
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Åtgärdad
Beräknas klart:
Övrig information: Felet är nu åtgärdat

Uppdaterad: 2018-10-14 13:33
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart: 2018-10-15 12:00
Övrig information: Felet är inringat, felsökning pågår fortfarande. Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund

Uppdaterad: 2018-10-13 18:47
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak: Tekniskt fel i vår utrustning
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart:
Övrig information: Felsökning pågår fortfarande. Vi har för närvarande ingen information om när störningen beräknas vara åtgärdad men gör allt vi kan för att lösa problemet.

Publicerad: 2018-10-12 23:43
Område: Delar av Mjölkudden, Notviken
Orsak:
Status: Felsökning pågår
Beräknas klart:
Övrig information: Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem som detta orsakar dig som kund