Faktura

Om din faktura

Här hittar du all information om betalningsvillkor och fakturering. Du kan även hitta svar på vanliga frågor om fakturering och betalning under Frågor & Svar. 

 • Betalningsuppgifter

  Lunet AB Plusgiro: 4189704-2
  Lunet AB Bankgiro: 865-3776

 • Faktureringsintervall

  Från och med 1 april 2019 debiterar Lunet endast en serviceavgift. Denna faktureras årsvis och i förskott. Det finns två nivåer på serviceavgift, servicenivå BAS 25 kr/månad och servicenivå Trygg Fiber 45 kr/månad.

 • Betalningsalternativ

  Pappersfaktura

  Om du inte ansökt om ett annat betalningsalternativ får du en pappersfaktura i brevlådan. Som en del i vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan vill vi göra dig uppmärksam på att det tillkommer en avgift på 29 kr på våra pappersfakturor. För en avgiftsfri faktura rekommenderar vi dig att göra en anmälan om e-faktura hos din internetbank.

  E-faktura

  E-faktura är ett bra miljöval. Väljer du e-faktura skickar vi fakturan elektroniskt direkt till din Internetbank, där du godkänner den och pengarna dras från ditt konto på angivet datum.

  Om du vill betala dina fakturor via e-faktura kontaktar du din internetbank för att göra ett medgivande för e-faktura. Du kan antingen vänta tills du har fått första fakturan från Lunet AB och registrera dig vid första betalningstillfället, eller registrera dig via Internetbanken utan faktura.

  Vi erbjuder även annan part än den som står på nätavtalet att sköta betalningen av e-fakturan. Gå in på din Internetbank enligt ovan för att anmäla dig, glöm inte att fylla i rad 3 och 4 i formuläret för medgivande av e-faktura.

  Betalning med Autogiro

  Lunet AB erbjuder inte betalning via autogiro, vi hänvisar istället till Internetbankernas tjänst e-faktura med autobetalning. På motsvarande sätt som autogiro kan du få din faktura betald på ett angivet datum. Kontakta din Internetbank om du har frågor.

  PDF-faktura via epost för företag

  För att förenkla hanteringen både för dig som kund och för oss kan vi erbjuda faktura som PDF via epost. Återkom till oss med era uppgifter så tar vi hand om resten. Med elektroniska fakturor minskar vi pappersanvändningen samt gör det både enkelt och bekvämt för alla parter.

  Om ni önskar få er faktura via epost, skicka ett mejl till foretag@lunet.se med följande information:

  Kundnummer
  Organisationsnummer
  Epost-adress för fakturan/orna

  Har ni flera fakturaadresser och önskar en annan uppdelning av hur fakturorna skickas till er jämfört med idag behöver ni även ange detta. Önskemål om avvikande adress anges då per anläggning och förbindelsenummer.

 • Rutiner och villkor

  Kravrutiner

  Vi vill uppmärksamma dig på att vi inte skickar någon påminnelse för obetalda fakturor. Om serviceavgiften är obetald skickas kravbrev ut. Får du ett kravbrev är det viktigt att du kontaktar oss även om du betalat din faktura, detta för att kontrollera att vi fått din betalning. Är beloppet obetalt när kravet förfaller kommer vi att avaktivera fiberanslutningen. För att återaktivera anslutningen krävs att skulden samt en öppningsavgift på 500 kr är betald.

  Återbetalning

  Eventuell återbetalning sker med utbetalningskort.

  Allmänna villkor

  Om du vill ta del av våra Allmänna villkor finns de att läsa här.