GDPR

GDPR – Dataskyddsförordningen

Vi på Lunet värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra dina personuppgifter. Lunets målsättning är att följa alla vid var tids gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom vår integritetspolicy vill vi upplysa om hur vi på olika sätt tillvaratar detta och vad det i praktiken innebär för dig.

Vår policy hjälper dig att förstå vilken slags information Lunet samlar in och hur den används. Genom att godkänna vår policy i samband med tecknande av avtal eller annan kontakt med oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.

Lunets Integritetspolicy
Lunet kommer kontinuerligt att följa utvecklingen av användandet av internet och tillhörande lagstiftning för att alltjämt skydda din personliga integritet på bästa sätt. Ändringar till följd av vår höga ambition och aktuell integritetspolicy finns alltid tillgänglig för dig som kund här på vår hemsida.

Information om cookies
Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en hemsida med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av dessa. Användaren ska också ha möjlighet att samtycka till om cookies ska få lagras på datorn, vilket kan ske genom inställningar i den webbläsare som användaren har. Läs mer om hur Lunet använder cookies på sin hemsida.

Ansvarig för hantering av dina personuppgifter
Lunet AB, organisationsnummer 556713-2153 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig
LUNET AB
Personuppgiftsbehandling
BOX 25
971 02 Luleå
Telefon: 0920-23 61 01
E-post: dataskydd@lunet.se

Dataskyddssombud
Dataskyddsombudet ser till att din data behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. För att kontakta Lunets dataskyddsombud skicka din fråga till e-postadressen nedan.
Dataskyddsombud
Luleå Kommun
975 81 Luleå
Telefon: 072-533 16 20
E-post: dataskyddsombud@lulea.se

Kontakt för att utöva dina rättigheter
För att återkalla ett samtycke eller om du vill utöva dina rättigheter kontakta oss via telefon eller e-postadressen nedan.
Telefon: 0920-23 61 01
E-post: dataskydd@lunet.se

Gäller dina frågor hanteringen av personuppgifter kan du även tala med datainspektionen som är tillsynsmyndighet.