Grävning & installation

Generell information om grävning och installation

Här får du en generell information om grävning och installation. För en utförligare beskrivning om hur det går till, se guiden Grävning och installation.

 • Grävning på egen tomt

  Om du bygger nytt hus eller om kanalisation saknas behöver du gräva själv på din tomt. Lunet står för material och grävanvisningar. I vissa fall kan Lunets entreprenör behöva schakta i gatan för att kunna leverera fiberinstallationen till din fastighet.

 • Kanalisation

  Om du har befintlig kanalisation på din tomt som du vill använda för din fiberinstallation går det bra att göra detta så länge den är brukbar. Observera att kanalisationen i vissa fall inte går att använda, tex då den är trasig eller ligger fel i förhållande till startpunkten vid tomtgräns. Är den inte brukbar behöver du gräva själv. Vi reserverar oss för eventuella isproppar som kan bildas i rören eller annan oförutsedd komplikation som kan innebära att vi måste avvakta med installationen. Vi gör alltid ett installationsförsök men kan inte garantera färdig leverans. Din installation flyttas då fram till dess att marken är fri från tjäle.

  Installation av bredbandsbox utförs på insida yttervägg på markplan där kanalisationen kommer upp vid husvägg. Om du önskar installationen på annan plats i huset behöver du själv gräva från platsen där kanalisationen kommer in till önskad installationspunkt vid husvägg. Vi står för material och grävanvisningar. Ingen dragning av fiber sker inomhus.

 • Schaktning och återställning

  När vi schaktar innebär det att vi gräver i gatumark för att nå din tomtgräns med det material som finns i marken sedan tidigare (observera att du själv är ansvarig för grävning samt återställning på din egen tomt). Schaktning sker endast under sommarhalvåret då marken är fri från tjäle, vanligtvis mellan maj och oktober.

  Vi ansvarar för återställningen i mark där vi har grävt för vårt stamnät och återställer enligt kommunens regler. Har vi grävt i grönytor börjar vi med att göra en grovåterställning innan vi avslutningsvis fyller på med matjord. Vi försöker samordna asfaltering och asfalterar områdesvis för att minska transporterna och miljöpåverkan och vi schaktar alltid klart ett område innan vi asfalterar. Stora projektområden asfalteras normalt under två till tre omgångar under en grävsäsong.

 • Installation och aktivering

  När det är dags för installation blir du alltid kontaktad av våra tekniker för tidsbokning. Vid installation börjar våra tekniker med att utföra håltagning i din husvägg. Därefter monteras bredbandsboxen samt termineringsboxen på markplan, direkt på insidan av ytterväggen. Vi gör ingen kabeldragning inomhus, det är därför viktigt att du gräver fram till lämplig plats vid din husvägg.

  När allt är klart skickar vi dig ett leveransbesked och du kan beställa dina tjänster från någon av våra tjänsteleverantörer. I samband med att du mottar leveransbeskedet fakturerar vi din installationsavgift enligt avtal samt påbörjar debitering av serviceavgift.

 • Om du behöver hjälp

  Kontakta valfri anläggare och/eller elektriker om du behöver hjälp med grävning och eventuella kabeldragningar på din tomt eller i din fastighet.