Grävning & installation

Generell information om grävning och installation

Här får du en generell information om hur det går till när vi installerar fiber till din fastighet.

För utförligare beskrivningar, information om de åtagande du som fastighetsägare behöver göra samt vanliga frågor och svar, se foldern Viktig information inför din fiberinstallation

 • Grävning på egen tomt

  Om du bygger nytt hus eller om kanalisation saknas behöver du gräva själv på din tomt. Lunet står för material och grävanvisningar. I vissa fall kan Lunets entreprenör behöva schakta i gatan för att kunna leverera fiberinstallationen till din fastighet.

  Du kommer att få information från oss när grävningen behöver vara färdigställd. Tänk på att du behöver ha grävt inom utsatt tid för att undvika förseningar. Det kan även tillkomma en kostnad om grävningen inte är utförd infon utsatt tid.

  Du finner grävinstruktioner här

 • Kanalisation

  Du kan använda befintlig kanalisation på din tomt så länge den är brukbar. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att kanalisationen är brukbar och att den ligger rätt i förhållande till startpunkten vid fastighetsgräns. Om den inte är det behöver du gräva på nytt.

  Vi reserverar oss för eventuella isproppar som kan bildas i rören eller annan oförutsedd komplikation som kan innebära att vi måste avvakta med installationen. Vi gör alltid ett installationsförsök men kan inte garantera färdig leverans. Din installation flyttas då fram till dess att marken är fri från tjäle.

  Installation av bredbandsbox utförs på insida yttervägg på markplan där kanalisationen kommer upp vid husvägg. Om du önskar installationen på annan plats i huset behöver du själv gräva från platsen där kanalisationen kommer in till önskad installationspunkt vid husvägg. Vi står för material och grävanvisningar. Tänk på att vi inte gör någon kabeldragning varken inom- eller utomhus.

 • Schaktning och återställning

  När vi schaktar innebär det att vi gräver i gatumark för att nå din tomtgräns med det material som finns i marken sedan tidigare (observera att du själv är ansvarig för grävning samt återställning på din egen tomt). Schaktning sker endast under sommarhalvåret då marken är fri från tjäle, vanligtvis mellan maj och oktober.

  Vi ansvarar för återställningen i mark där vi har grävt för vårt stamnät och återställer enligt kommunens regler. Har vi grävt i grönytor börjar vi med att göra en grovåterställning innan vi avslutningsvis fyller på med matjord. Vi försöker samordna asfaltering och asfalterar områdesvis för att minska transporterna och miljöpåverkan och vi schaktar alltid klart ett område innan vi asfalterar. Stora projektområden asfalteras normalt under två till tre omgångar under en grävsäsong.

 • Installation och aktivering

  När det är dags för installation blir du alltid kontaktad av våra tekniker för tidsbokning. Vid installation börjar våra tekniker med att utföra håltagning i din husvägg. Därefter monteras bredbandsboxen samt termineringsboxen på markplan, direkt på insidan av ytterväggen. Vi gör ingen kabeldragning inomhus, det är därför viktigt att du gräver fram till lämplig plats vid din husvägg.

  När allt är klart skickar vi dig ett leveransbesked och du kan beställa dina tjänster från någon av våra tjänsteleverantörer. I samband med att du mottar leveransbeskedet fakturerar vi din installationsavgift enligt avtal samt påbörjar debitering av serviceavgift.

 • Om du behöver hjälp

  Kontakta valfri anläggare och/eller elektriker om du behöver hjälp med grävning och eventuella kabeldragningar på din tomt eller i din fastighet.