Aktivera internet – Fastighetsägare

Kom igång med dina tjänster

Om din bostad är ansluten till Lunets stadsnät väljer du fritt bland de tjänster som finns i vårt nät. Nedan får du information om hur du ansluter din utrustning till stadsnätet och hur du kommer igång med dina tjänster. Du kan även ladda ner en PDF av broschyren:

Kom igång guide – fastighetsägare.

 

 • 1

  Din utrustning

  I din bostad finns ett nätverksuttag eller en så kallad CPE. CPE är en switch som fördelar inkommande signal och gör det möjligt att använda stadsnätets tjänster. Andra benämningar på CPEn kan förekomma såsom bredbandsbox och mediaomvandlare.

 • 2

  Anslut din utrustning

  Om du har en CPE börjar du med att säkerställa att den är ansluten till ett eluttag. Koppla in din dator eller router med en nätverkskabel i nätverksuttaget eller i LAN 1 eller LAN 2 på CPEn.

 • 3

  Öppna en webbläsare

  Lunet erbjuder en mängd olika tjänsteleverantörer i stadsnätet för bredband, tv och telefoni och du beställer dina tjänster direkt från valfri tjänsteleverantör. Vi tillhandahåller en informationsportal där du hittar information om hur du beställer dina tjänster och annat som kan vara bra för dig att veta. Genom att öppna en webbläsare kommer du automatiskt till portalen.

 • 4

  Teckna serviceavtal

  Du som äger en fastighet med en fastighet ansluten till stadsnätet behöver ha ett serviceavtal med Lunet. Du kan välja mellan två alternativ, serviceavtal BAS eller Trygg fiber. Du hittar mer information om detta i informationsportalen.

 • 5

  Support

  Om du behöver hjälp ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör i första hand. De hjälper dig med frågor angående information, beställning och felanmälan. Om du inte kommer åt informationsportalen så hittar du information om vilka tjänsteleverantörer som finns i vårt nät här på hemsidan. Du kan kontakta vald tjänsteleverantör direkt för att beställa dina tjänster.