Grävning och installation

Så här enkelt är det

Här får du som har beställt fiber information om hur grävningen på egen tomt ska utföras. Du kan även ladda ner grävinstruktionerna här

Om det redan är förberett för fiber

I bostadsområden med utbyggt stadsnät, kan det redan vara förberett för fiber och då kan det hända att du som fastighetsägare inte behöver gräva på din tomt. Kontakta oss för att se om det finns dokumenterat att kanalisation finns på din tomt. Vi kan dock inte garantera att eventuell befintlig kanalisation är brukbar, detta kan endast fastställas vid eventuell installation/inblåsning. Det kan med andra ord betyda att du ändå behöver gräva på din tomt.

Har du förberett för fiber men vill ha din installation i en annan del av huset gräver du ett dike från befintlig placering av slangen, och fram till ny placering intill husvägg. Kontakta oss för leverans av material (slang, söktråd mm).

Om du behöver hjälp

Kontakta valfri anläggare och/eller elektriker om du behöver hjälp med grävning och eventuella kabeldragningar på din tomt eller i din fastighet.

 • 1

  Startpunkt och material

  Vi markerar ut en ”startpunkt” vid din tomtgräns. Det är från denna punkt du ska gräva ner slangen. Vår samordnare på området kontaktar dig angående avlämning/hämtning av material som du kommer att behöva när du ska gräva.

 • 2

  Förberedelser

  Du väljer en plats i huset där du vill placera din bredbandsbox, platsen ska vara i markplan och på insidan av en yttervägg. Tänk på att boxen behöver ström, placera den därför i anslutning till ett 230 V vägguttag, uttaget behöver inte vara jordat.

 • 3

  Gräv ett dike

  Gräv ett dike (minst 30 cm djupt) från markerad startpunkt och fram till den plats vid husväggen där du vill att håltagningen ska göras. Bredbandsboxen kommer att installeras i markplan på insida yttervägg.

 • 4

  Lägg ner slangen

  Lägg ner slangen och den blå söktråden i diket. Lämna 2 m slang och söktråd vid husväggen. Om slangen inte är fastskarvad i stamnätet (utan ligger löst på tomten), så lämnar du resterande slang och söktråd vid tomtgränsen, på så sätt finns det tillräckligt med slang för att skarva ihop den med stamnätet.

 • 5

  Fyll igen

  Fyll igen med ca 10 cm stenfri massa, lägg på det gröna markeringsbandet och fyll igen diket med resten av jorden.

 • 6

  Installation och aktivering

  Våra tekniker kontaktar dig för att boka tid för håltagning i husväggen samt montering av bredbandsboxen på insida yttervägg (Lunet utför håltagning och vi gör ingen kabeldragning inomhus). Det är viktigt att området för installation, både ute och inne, är fritt och framkomligt. Vi ”blåser” in fiber i den tomma slangen och aktiverar din anslutning. Du får ett leveransbesked av oss när allt är klart och du kan därefter beställa dina tjänster!