Ledningsanvisning/avgrävning av ledning

Information till dig som ska utföra gräv- eller schaktarbeten

Du som ska utföra gräv- eller schaktarbeten behöver först ta reda på vart det går ledningar innan du påbörjar arbetet för att minska risken att skada våra eller någons annans ledningar med de kostnader detta innebär.

 

Ledningskollen

Ledningskollen är en kostnadsfri webbtjänst där du som planerar ett grävarbete får information om vart det går ledningar i området du planerar att gräva. Lunet är med i Ledningskollen och vi kommer att bli kontaktade för att märka ut våra ledningar om vi är berörda.

Beställ ledningsanvisning/kabelanvisning via ledningskollen.se i god tid innan arbetet ska utföras. Markeringarna som visar ledningarnas läge är giltiga en månad efter utförd kabelvisning. Du som ska utföra arbetet är ansvarig för att underhålla markeringarna samt förstärka dem om det skulle behövas.


Vad gäller vid schaktarbeten?

Maskinschaktning ska ske med stor försiktighet och får inte utföras närmare än en meter från ledningarna. Brytning av asfalt får göras maskinellt. Vid friläggning av befintlig optokabel måste grävning närmare än en meter göras manuellt (handgrävning).

Vid friläggning är det viktigt att kablarna hanteras varsamt. Vid återfyllnad ska föreskriftsenlig täckning göras samt markeringsband/söktråd återställas. I de fall kablarnas djup och eller position ändras som följd av schaktarbetet skall detta meddelas till Lunet.

 

Luleå kommuns schaktbestämmelser

Lunet följer Luleå kommuns bestämmelser gällande schaktarbeten. Du finner information om detta här.

 

Om olyckan är framme

Om vår ledning blir skadad när du utför gräv– eller schaktarbeten behöver du anmäla detta till Lunet omgående på telefon 0920-23 61 40.

Vid kontakt med oss kommer du att behöva lämna följande information;

Information om vart skadan har inträffat
Namn
E-postadress
Mobilnummer
Fullständigt företagsnamn
Organisationsnummer
Fakturaadress
Anläggningsadress
Eventuellt referensnamn/referensnummer till fakturan


Ansvar

Om Lunets ledningar kommer till skada vid grävarbetet är det den som orsakat skadan som är skyldig att ersätta oss med de kostnader som uppstår i samband med reparation.

Ansvarig part vid avgrävning är alltid byggherren/beställaren av jobbet.


Grävallvaret

Lunet är medlemmar i Grävallvaret som är ett samverkansprojekt mellan nätägare, maskinentreprenörer, myndigheter, kabelutsättare och andra branschaktörer. Grävallvaret syftar till att minska antalet grävskador samt öka säkerheten vid grävarbeten. Du finner mer information här.