Förändringar i vår affärsmodell

FÖRÄNDRINGAR I VÅR AFFÄRSMODELL

Den 1 april 2019 genomför vi en förändring i vår affärsmodell.

Det innebär att tjänsteleverantörerna som finns i vårt stadsnät kommer administrera och hjälpa dig med allt från beställningar till support. För dig som har betaltjänster kommer tjänsteleverantörerna även hantera alla frågor rörande fakturor.

Beställning och avbeställning av tjänster
Idag erbjuder vi våra kunder att beställa tjänster vi vår egen kundportal.
Från och med den 1 april ersätts den av en informationsportal där du kan se alla tjänster som erbjuds via stadsnätet. Därifrån når du tjänsteleverantörernas egna kanaler så att de kan hjälpa dig med alla beställningar som rör internet, tv och telefoni.

Support
Precis som tidigare kontaktar du din tjänsteleverantör om du skulle uppleva problem med någon av dina tjänster. De tar emot din felanmälan och hjälper dig vidare med felsökning och felavhjälpning.

Avtal och faktura
För dig som nyttjar tjänster i stadsnätet kommer avtalet avseende nätkapacitet att avslutas. Du kommer få ett separat brev hemskickat med information som gäller för dig.

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna. Läs gärna mer där.

 

 • Varför gör ni den här förändringen?

  Vi gör förändringen för att förenkla för dig som kund. Det blir smidigare för dig när din tjänsteleverantör svarar på alla frågor som rör tjänster i stadsnätet.
  Att det är tjänsteleverantören som hjälper dig som kund är standard i vår bransch och tillämpas i hela landet. Att genomföra den här förändringen blir därför ett naturligt steg för oss att ta. Utöver det finns det krav och rekommendationer från Konsumentverket om att man som kund ska få en tydlig och samlad bild av den totala kostnaden för en tjänst, både vid köp av tjänsten och på fakturan.

 • Ni har berättat om den här förändringen tidigare, varför har det tagit så lång tid?

  Arbetet inför genomförandet har tagit längre tid än vi först uppskattade. Men nu har vi kommit så långt att vi har kunnat sätta ett slutgiltigt datum för när förändringen ska träda i kraft.

 • Hur får jag information om vilka förändringar som berör mig?

  Du kommer få ett separat brevutskick med information som riktar sig till just dig och den typen av fastighet du bor i.

 • Vad händer med mitt eller mina avtal som jag har med Lunet?

  Har du ett nätavtal gäller detta:
  Nätavtalet kommer sägas upp från och med den 1 april. En officiell uppsägning kommer att skickas ut under våren till de kunder som berörs.

  Har du ett installations- och serviceavtal gäller detta:
  Du som är fastighetsägare har även ett Installations- och serviceavtal med Lunet. Avtalet avser service av din fasta fiberinstallation. När fastigheten är installerad och ansluten till stadsnätet måste du alltid ha ett sådant avtal aktivt.

  Har du ett mediaomvandlaravtal gäller detta:
  För dig som bor i en lägenhet och har ett Låneavtal för mediaomvandlare för att kunna använda din tv-tjänst så fortsätter avtalet gälla tills vidare. Du lämnar tillbaka mediaomvandlaren när du säger upp din tv-tjänst.

 • Vad händer med den avgift som jag betalar till Lunet?

  För dig som fastighetsägare:
  Din avgift som du betalar till Lunet idag består av två delar. Nätavgiften kommer avslutas i samband med att vi säger upp ditt Nätavtal. Serviceavgiften på 19 kr/ månad kommer fortsatt faktureras av oss en gång per år.

  För dig som väntar på leverans av fiberinstallation kommer Lunet fakturera dig installationsavgiften enligt ditt avtal när din installation är klar. Därefter kommer serviceavgiften faktureras enligt ovan.

  För dig som endast har ett nätavtal och inte äger fastigheten du bor i:

  I samband med att Nätavtalet sägs upp avslutar vi vår fakturering av nätavgiften.

 • Vad händer för mig som bor i lägenhet/bostadsrätt och har avgiften inkluderad i min hyra?

  Det kommer inte ske några förändringar rörande utbudet och det kommer heller inte tillkomma några avgifter för de tjänster som ingår i din bostad. Väljer du fler eller andra tjänster än de som ingår kommer tjänsteleverantören att informera dig om aktuella priser.

 • Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

  Lunet erbjuder betalning via pappersfaktura eller e-faktura. För de tjänster du köper via tjänsteleverantören vänder du dig till dem för mer information om vilka betalningsalternativ de kan erbjuda dig.

 • Vad händer med faktureringen vid genomförandet?

  Den sista fakturan från Lunet som avser nätavgift kommer skickas ut i mars 2019. Den gäller för perioden 1–31 mars. Från den 1 april kommer istället tjänsteleverantörerna fakturera dig hela avgiften för tjänsterna i stadsnätet. De kommer skicka ut mer information rörande förändringen till dig.

  Tänk på att din tjänsteleverantör kan tillämpa förskottsfakturering eller efterskottsfakturering samt har olika faktureringsintervall (månadsfakturering eller kvartalsfakturering). Det kan påverka när i tid du får en faktura från dem första gången.

 • Kommer det bli dyrare?

  Det är tjänsteleverantörerna själva som prissätter tjänsterna. För mer information hänvisar vi till din tjänsteleverantör.

 • Var vänder jag mig vid problem/driftavbrott?

  Precis som idag kontaktar du din tjänsteleverantör om du upplever problem med någon av dina tjänster. De tar emot din felanmälan och hjälper dig vidare med felsökning och felavhjälpning.

 • Vem kommer sköta drift och underhåll av nätet?

  Lunet kommer fortfarande ansvara för drift och underhåll av fibernätet.

 • Hur kommer beställning/byte av tjänster att fungera?

  Tidigare har man kunnat göra beställning av tjänster via Lunets kundportal.
  Från och med den 1 april ersätts den av en informationsportal där du kan se alla tjänster som erbjuds via stadsnätet. Därifrån når du även tjänsteleverantörernas egna kanaler för beställning. Alla beställningar och avbeställningar som rör internet, tv och telefoni kommer hanteras av din tjänsteleverantör.

 • Hur säger jag upp mina tjänster?

  Internet, tv och telefoni
  Tidigare har du behövt kontakta både tjänsteleverantören och Lunet för att säga upp tjänsterna. Från och med den 1 april 2019 behöver du bara kontakta tjänsteleverantören.

  Serviceavtal
  Om det sker ett fastighetsägarbyte ska du säga upp ditt Installations- och serviceavtal. Det gör du genom att kontakta vår kundservice. Kom ihåg att du är ansvarig för att informera den tillträdande fastighetsägaren om att det finns en fast fiberinstallation i fastigheten och att de behöver teckna ett nytt Installations- och serviceavtal.

 • Var hittar jag mer information om förändrigen?

  Vi kommer uppdatera informationen här på vår hemsida. I tillägg till det kommer du även få information från din tjänsteleverantör.