Uppsägning

Uppsägning av Serviceavtal.

Fyll i uppgifterna nedan om du flyttar och vill säga upp ditt serviceavtal hos Lunet. Observera villkoren för uppsägning innan du skickar in formuläret.

Villkoren hittar du här.

 

För uppsägning av Lunets serviceavtal gällande fiberanslutning gäller uppsägningstid om 12 månader. Serviceavgiften debiteras årsvis i förskott. Datum för inaktivering av fiberanslutningen bör vara då ny fastighetsägare tillträder fastigheten.

OBS! Om du som fastighetsägare önskar uppsägning av serviceavtalet utan att ny fastighetsägare tillträder, inaktiveras anslutningen vid uppsägningen. Lunet har rätt att montera ned teknisk utrustning placerad hos kund. En sådan åtgärd gör att fastigheten inte längre har en fiberanslutning. För att aktivera anslutningen debiteras en avgift enligt vid var tids gällande prislista för de åtgärder som en aktivering kräver.

Detta formulär avser inte uppsägning av de tjänster som levereras av din tjänsteleverantör, för att ansluta dessa kontaktar du respektive tjänsteleverantör.

Jag har tagit del av villkoren ovan och accepterar dessa.