Leverans av fiber 2019

Leverans av fiber 2019

Lunet fortsätter utbyggnaden av fibernätet i Luleå. Är du intresserad av att installera fiber 2019? Kontakta då oss snarast. Du behöver teckna avtal senast den 1 april för leverans till ordinarie pris.

8 av 10 hushåll i Luleå har fiber idag och nu hoppas vi kunna bygga ut fibernätet även till din fastighet. Den moderna fibertekniken ger en snabb internetuppkoppling av högsta kvalité och prestanda. Med bredband via fiber får du:

  • En snabb och stabil uppkoppling.
  • Valfrihet att välja tjänster efter behov.
  • Kapacitet som räcker till hela familjen.
  • Modern teknik som höjer värdet på fastigheten, en investering för framtiden.

Installationsavgiften för villaanslutningar är 19 900 kr.
För flerbostadshus och företag, besök företagssidan ovan.

Vill du ansluta fiber 2019? Gör din intresseanmälan här