Luleå kommun blir smartare med en uppkopplad isbana

Luleå kommun blir smartare med en uppkopplad isbana

Under vintern 2022/2023 har Luleåborna en uppkopplad isbana att se framemot. Luleå kommun har beviljats stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och IoT Sverige för att testa olika smarta lösningar som gör isbanan ännu attraktivare för invånarna och besökare.   

Luleå är en attraktiv vinterstad och kommunen har länge arbetat med att främja en aktiv fritid även vintertid med de förutsättningarna som finns här. Isbanan, som plogas varje år runt centrumhalvön, är välbesökt och betyder mycket för många människor. Kommunen tillhandahåller vindskydd och grillplatser, det går att ta sig fram med skridskor, cyklar samt rullstol och det finns även sparkar att låna.

Om Arctic IoT
Luleå kommuns projekt ”Arctic IoT” har fått två miljoner i stöd för att testa digitala lösningar i ett arktiskt klimat. Med hjälp av smarta sensorer kan besökarna exempelvis få information om  temperatur och vindförhållanden vid isbanan, information om det finns tillgängliga sparkar eller om det finns ved vid eldstäderna. Lunet medverkar som en av parterna i projektet, tillsammans med LTU samt luleåföretagen GrepIT och ThingWave.


Besökarnas behov i centrum
Vilken information och på vilket sätt informationen kommer tillgängliggöras är ännu inte klart. Besökarnas behov sätts i centrum och som en del i arbetet har studenter från Luleå tekniska universitet genomfört intervjuer med invånare för att ta reda på vilka behov som finns.


Lunets roll i projektet
Lunets del är att bidra med våra kunskaper inom IoT (Internet of Things) och tillgängliggöra vårt LoRaWAN sensornät för datainsamling. Genom vårt samarbete med Stadshubbsalliansen kan vi sprida lärdomar från projektet på nationell nivå.

Vi ser detta som en mycket positiv utveckling där vi på Lunet tillsammans med kommunen och projektets övriga parter får möjlighet att arbeta fram nya smarta digitala lösningar till nytta för såväl medborgare som kommunen och även företag i förlängningen. Vi har sedan tidigare ett utbrett samarbete med flera pågående IoT-projekt tillsammans med ett antal av kommunens förvaltningar. Vi tror att detta projekt både kommer kunna bidra och dra nytta av det arbete vi gjort sedan tidigare tillsammans med kommunen säger Johan Falk, Affärschef Lunet. 

Läs mer om projektet här