Lunet är certifierade inom Robust fiber

Lunet är certifierade inom Robust fiber

Certifieringen visar att vi följer de framtagna anvisningarna för hur man anlägger fibernät på ett robust och driftsäkert sätt. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar, förlägger, dokumenterar och besiktar fibernät.

För oss på Lunet är det viktigt vi har rätt kunskapsnivå för att bygga hållbara och robusta nät som klarar både dagens och framtidens krav.

Läs mer om vad certifieringen innebär på www.robustfiber.se