Lunet bygger gratis Wi-Fi i Luleå

Lunet bygger gratis Wi-Fi i Luleå

Lunet har fått i uppdrag av Luleå Kommun att bygga upp ett öppet Wi-Fi-nätverk i centrala Luleå. Nätverket kommer att sträcka sig tvärs över centrumhalvön, från Hälsans hus till Centralstationen. Nätverket kommer att vara gratis att använda och öppet för såväl Luleåbor som besökare.

Användningen av mobila enheter ökar och efterfrågan på trådlösa nätverk i publika miljöer växer. Att bygga ett fritt Wi-Fi i centrala Luleå har som syfte att öka tillgängligheten till internetåtkomst och ett led i en digital allemansrätt i Luleå Kommun. Wi-Fi-nätverket är också ett steg i ökad digitalisering av stadskärnan och en del i att bygga en attraktiv stad.

För att främja fri tillgång till Wi-Fi-anslutning i offentliga utrymmen har EU-kommissionen startat initiativet WiFi4EU. Initiativet syftar till att öka digitaliseringen av Europa. Totalt tilldelas 2 800 kommuner runt om i Europa stöd från WiFi4EU, varav Luleå är en av endast 20 svenska städer. Utöver stödet från EU, finansieras uppbyggnaden av det trådlösa nätverket av Luleå Kommun.

Viktiga områden för utbyggnaden av nätverket är norra och södra hamn. I dessa områden rör sig många människor och det är också platser för många evenemang, vilket ofta kräver en god digital infrastruktur säger Johan Falk, affärsutvecklare Lunet.

Planen för utbyggnaden är att nätverket ska vara tillgängligt från och med 1 juli 2019.

Läs mer på: www.wifi4eu.eu