Lunet ökar kapaciteten i fibernätet i samarbete med Maintrac

Lunet ökar kapaciteten i fibernätet i samarbete med Maintrac

Under 2022 påbörjar Lunet, i samarbete med Maintrac, arbetet med att uppgradera fibernätet i hela Luleå kommun. När allt är färdigställt kommer det nya nätet att erbjuda kapacitet och tillgänglighet redo att möta framtidens krav på digital kommunikation.

Ett nät med hög tillgänglighet och prestanda är en självklarhet för alla företag och privatpersoner som bor och verkar i kommunen. Våra digitala vanor har förändrats dramatiskt de senaste åren och framtidens digitala lösningar kommer att kräva ännu högre bandbredd. Därför kommer Lunet nu att uppgradera nätet tillsammans med den tekniska experten Maintrac.

Maintrac designar och levererar tjänster inom infrastruktur, nätverk och säkerhet till Sveriges stadsnät och har sitt säte i Linköping. Tillsammans med Lunet har Maintrac, i en upphandling, tagit fram design och hårdvara till det nya stadsnätet.

– Lunet satsar på att öka kapacitet och tillgänglighet för att underlätta vardagen för hushållen och företagandet i regionen. Att den digitala infrastrukturen kommer vara mycket väsentlig framöver är det nog ingen som tvivlar på. Det är därför extra roligt att tillsammans med Lunet skapa ett stadsnät som är mycket väl förberett för framtida behov och tjänster säger Bo Plym, VD på Maintrac

Kapaciteten kommer att vara utökad till 100 Gb/s med utrymme för framtida expansion. Nätet bygger på Nokias kraftfulla BNG i 7750-SR-s serien samt MPLS-routrar från 7250 IXR serien. En POC (proof-of concept) har gjorts för att verifiera funktionalitet och kapacitet och för att ytterligare höja driftsäkerheten kommer Maintracs stötta genom beredskap dygnet runt.

– Maintrac är en trygg teknikpartner sedan några år och vi har ett nära samarbete. Förutom den nya hårdvaran kommer vi använda deras egenutvecklade mjukvara MSM. Att uppgradera nätet till nästa generation är ett viktigt beslut för att vi ska kunna fortsätta leverera på morgondagens förväntningar från hushållen och företagen i regionen, säger Kent Eneris, VD på Lunet