Lunet satsar på framtidens digitala infrastruktur

Lunet satsar på framtidens digitala infrastruktur

Lunet har under en tid arbetat med upprättande av ett sensornätverk, så kallat LoRaWAN, Long Range Wide Area Network. Utvecklingen av sensornätverk är ett affärsområde som handlar om att bygga den smarta staden.

Genom upprättandet av nätverket vill Lunet bidra i arbetet med skapandet av smarta applikationer och digital utveckling i hela Luleå kommun. Tekniken möjliggör för tjänster inom såväl offentlig verksamhet som inom näringslivet och framtidens smarta hem.

LoRaWAN handlar om skapandet av infrastruktur för IoT, Internet of Things, där apparater är uppkopplade mot nätet och gör det möjligt att samla in data på distans. Lunet har byggt ett fullt fungerande sensornät i Luleå, som ständigt byggs ut. Sedan 2018 driver Lunet projekt i nätet tillsammans med lokala aktörer.

En stor fördel med LoRaWAN är den låga energiförbrukningen med en förhållandevis lång räckvidd. Sensorer som är utplacerade kan på så sätt drivas av batterier och vara installerade i flera år innan batteribyte behöver ske, vilket också blir kostnadseffektivt.

Redan idag drivs flera IoT-projekt på flera håll i Sverige. Exempelvis mäts vattentemperatur på badstränder med hjälp av sensornätverk och projekt med uppkopplade livbojar vid badstränder, för att upptäcka om livbojen saknas eller är skadad. Ett annat projekt handlar om uppkopplade sopkärl, för att optimera sophämtning. I stadsmiljöer drivs projekt inom styrning av gatubelysning och flödesmätning av trafik, såväl bilar som gångtrafikanter.

IoT är en del av framtiden och kan leda till effektiviseringar, kostnadsbesparingar och minskat användande av resurser. Men användarfokus är också en viktig del i implementeringen av tekniken. Exempelvis kan smarta parkeringsplatser, där sensorer känner av lediga platser, vara ett effektivt sätt för bilförare att hitta en ledig parkeringsplats.

Att investera i ny teknik gör att vi på Lunet kan ta ledartröjan i utvecklingen av framtidens nät. Behovet av nya smarta lösningar och en infrastruktur som kan hantera behovet av nya tjänster gör detta till ett spännande projekt. LoRa är en del i Lunets arbete med att använda ledande teknik för att tillgodose kundernas behov säger Magnus Andersson, siteansvarig Lunet.