Lunet satsar på inkluderande rekrytering

Lunet satsar på inkluderande rekrytering

Behovet av arbetskraft och kompetens ökar kraftigt i regionen främst kopplat till alla satsningar som sker här i norr. På Lunet ser vi vikten av att arbeta bredare och smartare kring rekrytering för att klara av de utmaningar vi har inom kompetensförsörjning. Som en del i arbetet valde vi att i samarbete med Luleå Energi erbjuda en yrkesintroduktionsanställning till Amane Al-Ameen som i början av 2021 påbörjade sin anställning som supportmedarbetare hos oss.

Stora summor investeras i norra Sverige och Luleå har hamnat i händelsernas centrum i hela världens gröna industriomställning. Lunet är en viktig del i denna utveckling och arbetar långsiktigt med våra utmaningar i att säkerställa att fibernätet är både robust och driftsäkert. Parallellt arbetar vi med att finnas med i startskedet i alla nybyggnadsprojekt som sker i regionen. Ytterligare en aspekt som är viktig för oss är att säkerställa att vi har en verksamhet som erbjuder utvecklingsmöjligheter för befintlig personal och att vi attraherar ny arbetskraft med rätt kompetens.

Lunet har länge stått för mångfald och likabehandling i våra rekryteringsprocesser och ser olikheter som en tillgång för verksamheten. Tillsammans med Luleå Energi arbetar vi med ännu bredare rekrytering och använder därför Sobonas verktyg för inkluderande kompetensförsörjning. Med hjälp av Sobonas verktyg har vi fått idéer och inspiration till hur arbetet kan konkretiseras, bland annat genom deras handledarutbildning som varit ett bra stöd till chefer och medarbetare på Lunet.

Amane Al-Ameen började hos oss om praktikant under 2020 och återvände sedan för en yrkesintroduktionsanställning under november 2021.

-Det här är en jättebra möjlighet för mig där jag både får lära mig mer inom mitt område och även lär mig svenska. Jag har känt mig välkommen på Lunet och har blivit en del i teamet säger Amane. 

Amane kommer ursprungligen från Irak och har studerat datavetenskap.

-På Lunet ser vi det som både nödvändigt och viktigt att ta tillvara på kompetens som finns. Att ge människor möjlighet att få visa vad de kan, få vara en viktig del i en föränderlig värld och möta våra kunders behov är något fantastiskt. Vi är så glada över att ha Amane hos oss och ser fram emot att fortsatt få vara med i hennes utveckling säger Jessica Hedlund, Avdelningschef, Lunet.