Lunet vässar farten och brer ut sig

Lunet vässar farten och brer ut sig

Tio gånger snabbare nät, förbättrad fakturering och fler anslutningar.
20-årsjubilerande Lunet fortsätter att utveckla Luleå och nu växer både fibernätet och företaget.
– Orderboken är full och vi anställer folk för att kunna hantera den massiva tillväxten och fortsätta att utveckla våra tjänster, säger vd Tomas Sundström.

Luleåborna kan snart se fram emot ett betydligt snabbare fibernät. Lunet håller som bäst på med uppgraderingen som ska ge kunderna möjlighet till en hastighet på 1 GB, det är en tiodubbling av den nuvarande farten. I slutet av året kan de flesta delarna av staden, samt Björsbyn och Bensbyn, räkna med en snabbare hastighet. Uppgraderingen fortsätter med övriga områden under den första halvan av 2018.
En annan nyhet är att kostnaden för bredbandet ska samlas i en enda faktura.
– Vi för samtal om det just nu med samtliga tjänsteleverantörer. Det blir enklare för kunderna, säger Tomas Sundström, vd för Lunet, som också gläds åt att det inte bara är farten på fibernätet som ökar, utan också anslutningstakten för nya hushåll.
Redan nu har åtta av tio luleåbor tillgång till fiber och målet är att hela kommunen ska ha tillgång till bredband om tre år.
– Vi har länge varit ensamma om att bygga fibernät i Luleå, vårt syfte är att se till så att luleåborna har de bästa förutsättningarna i det digitala samhället. Nu har nya aktörer visat intresse för att vara med, vilket är positivt. Då går det fortare att nå målet även i glesbygden, säger Tomas Sundström.

Anställer fler
I takt med att fibernätet växer blir personalstyrkan hos Lunet också större. Just nu rekryterar man både en byggkoordinator och en affärsutvecklare, med nyanställningarna kommer företaget att ha 19 anställda totalt.
– Digitaliseringen sker i en snabb takt, det kommer att hända mycket när det gäller smarta hem och smarta städer framöver. Som en lokalt ägd, kommunal aktör fokuserar Lunet på samhällsnyttan i Luleå och vi jobbar ständigt med utvecklingen av våra tjänster, säger Tomas Sundström.
På lördag bjuder Lunet in till 20-årsfest och då kommer besökarna bland annat att få bekanta sig med hur framtidens smarta hem kan fungera.

Mer information: Tomas Sundström, vd, Lunet. Tel 070-319 18 13, tomas.sundstrom@lunet.se
Bilder bifogas, se sid 2.