Mulön, Granön och Björkön

Mulön, Granön och Björkön

Under vecka 14 och 15 kommer vi göra ett utskick med ett erbjudande om fiberanslutning till fastighetsägare på Mulön, Granön och Björkön.
Mer information kommer läggas ut här på vår hemsida.