Förändringar i vår affärsmodell

FÖRÄNDRINGAR I VÅR AFFÄRSMODELL

Den 1 april 2019 genomför vi en förändring i vår affärsmodell.

Det innebär att tjänsteleverantörerna som finns i vårt stadsnät kommer administrera och hjälpa dig med allt från beställningar till support. För dig som har betaltjänster kommer tjänsteleverantörerna även hantera alla frågor rörande fakturor.

Beställning och avbeställning av tjänster
Idag erbjuder vi våra kunder att beställa tjänster vi vår egen kundportal.
Från och med den 1 april ersätts den av en informationsportal där du kan se alla tjänster som erbjuds via stadsnätet. Därifrån når du tjänsteleverantörernas egna kanaler så att de kan hjälpa dig med alla beställningar som rör internet, tv och telefoni.

Support
Precis som tidigare kontaktar du din tjänsteleverantör om du skulle uppleva problem med någon av dina tjänster. De tar emot din felanmälan och hjälper dig vidare med felsökning och felavhjälpning.

Avtal och faktura
För dig som nyttjar tjänster i stadsnätet kommer avtalet avseende nätkapacitet att avslutas. Du kommer få ett separat brev hemskickat med information som gäller för dig.

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna. Läs gärna mer där.

 • Varför gör ni den här förändringen?

  Vi gör förändringen för att förenkla för dig som kund. Det blir smidigare för dig när din tjänsteleverantör svarar på alla frågor som rör tjänster i stadsnätet.

  Att det är tjänsteleverantören som hjälper dig som kund är standard i vår bransch och tillämpas i hela landet. Att genomföra den här förändringen blir därför ett naturligt steg för oss att ta. Utöver det finns det krav och rekommendationer från Konsumentverket om att du som kund ska få en tydlig och samlad bild av den totala kostnaden för en tjänst, både vid köp av tjänsten och på fakturan.

 • Ni har berättat om den här förändringen tidigare, varför har det tagit så lång tid?

  Arbetet med förändringen har tagit längre tid än väntat. Men nu har vi kommit så långt i processen att vi har kunnat besluta om ett datum för när förändringen träder i kraft.

 • Hur får jag information om vilka förändringar som berör mig?

  Du kommer få ett separat brevutskick med information som riktar sig till just dig och den typen av fastighet du bor i.

 • Vad händer med mitt eller mina avtal som jag har med Lunet?

  Har du ett Nätavtal gäller detta:
  Nätavtalet kommer sägas upp från och med den 1 april 2019. En officiell uppsägning har skickats ut i februari till de kunder som berörs.

  Har du ett Installations- och serviceavtal gäller detta:
  Du som är fastighetsägare har även ett Installations- och serviceavtal med Lunet. Avtalet avser service av din fasta fiberinstallation. När fastigheten är installerad och ansluten till stadsnätet måste du alltid ha ett sådant avtal aktivt.

  Har du ett Låneavtal för mediaomvandlare gäller detta:
  För dig som bor i en lägenhet och har ett Låneavtal för mediaomvandlare, för att kunna använda din tv-tjänst, fortsätter avtalet att gälla tills vidare. Du lämnar tillbaka mediaomvandlaren när du säger upp din tv-tjänst.

 • Vad händer med den avgift som jag betalar till Lunet?

  För dig som fastighetsägare:
  Avgiften som du betalar till Lunet idag består av två delar. Faktureringen av nätavgiften kommer att avslutas i samband med uppsägning av Nätavtalet. Serviceavgiften på kommer fortsatt faktureras av oss en gång per år.
  För dig som väntar på leverans av fiberinstallation kommer Lunet fakturera dig installationsavgiften enligt ditt avtal när din installation är klar. Därefter kommer serviceavgiften faktureras enligt ovan.

  För dig som endast har ett Nätavtal och inte äger fastigheten du bor i:
  I samband med uppsägning av Nätavtalet avslutar vi vår fakturering av nätavgiften.

 • Vad händer för mig som bor i lägenhet/bostadsrätt och har avgiften inkluderad i min hyra?

  Det sker inte några förändringar rörande utbudet och tillkommer inte några avgifter för de tjänster som ingår i din bostad. Väljer du fler eller andra tjänster än de som ingår i hyran, kommer tjänsteleverantören att informera dig om aktuella priser och villkor.

 • Vilka betalningsalternativ erbjuder ni?

  Lunet erbjuder betalning via pappersfaktura eller e-faktura. För de tjänster du köper via tjänsteleverantören vänder du dig till dem för information om vilka betalningsalternativ de kan erbjuda dig.

 • Vad händer med faktureringen vid genomförandet?

  I mars 2019 skickar vi ut den sista fakturan från oss. Den fakturan gäller för perioden 1 mars–31 mars 2019. Fr.o.m. den 1 april 2019 kommer du att faktureras för tjänsterna i stadsnätet av din tjänsteleverantör.

  Tjänsteleverantören kommer att skicka ut separat information rörande faktureringen till dig. Tänk på att din tjänsteleverantör kan tillämpa förskottsfakturering eller efterskottsfakturering, samt har olika faktureringsintervall (månadsfakturering eller kvartalsfakturering). Detta kan påverka när i tid du får en faktura från dem första gången.

 • Kommer det att bli dyrare?

  Det är tjänsteleverantörerna själva som prissätter sina tjänster. För mer information om priser hänvisar vi till din tjänsteleverantör.

 • Var vänder jag mig vid problem/driftavbrott?

  Precis som idag kontaktar du din tjänsteleverantör om du upplever problem med någon av dina tjänster. De tar emot din felanmälan och hjälper dig vidare med felsökning och felavhjälpning.

 • Vem kommer sköta drift och underhåll av nätet?

  Lunet kommer fortfarande att ansvara för drift och underhåll av fibernätet.

 • Hur kommer beställning/byte av tjänster att fungera?

  Tidigare har du som kund kunnat göra beställningar av tjänster via Lunets kundportal.

  Från och med den 1 april 2019 ersätts kundportalen av en informationsportal där du kan se alla tjänster som erbjuds via stadsnätet. Därifrån når du tjänsteleverantörernas egna kanaler för beställning. Alla beställningar som rör internet, tv och telefoni kommer hanteras av din tjänsteleverantör.

 • Hur säger jag upp mina tjänster?

  Internet, tv och telefoni
  Tidigare har du behövt kontakta både tjänsteleverantören och Lunet för att säga upp tjänsterna. Från och med den 1 april 2019 behöver du bara kontakta tjänsteleverantören.

  Installations- och serviceavtal
  Om det sker ett fastighetsägarbyte ska du säga upp ditt Installations- och serviceavtal. Det gör du genom att skicka in din uppsägning via vår hemsida. Kom ihåg att du är ansvarig för att informera den tillträdande fastighetsägaren om att det finns en fast fiberinstallation i fastigheten och att de behöver teckna ett nytt Installations- och serviceavtal.

 • Var hittar jag mer information om förändrigen?

  Du kommer även få information om förändringen från din tjänsteleverantör.

 • Var kan jag ta del av de villkor som hör till mina avtal?

  Du kan ta del av villkoren här

 • Behöver jag som kund göra något?

  Dina tjänster i stadsnätet kommer att fortsätta fungera som vanligt utan avbrott och din tjänsteleverantör kommer att informera dig om eventuella förändringar i pris och avtalsvillkor.

 • Varför säger ni upp Nätavtalet?

  I och med förändringen i vår affärsmodell kommer Lunet inte längre erbjuda Nättjänst som en tjänst och därför väljer vi att säga upp ditt Nätavtal. Den delen kommer fortsättningsvis att ingå som en del i den tjänst du köper från din tjänsteleverantör. De avtalsvillkor som du har med din tjänsteleverantör reglerar de tjänster du har aktiva och använder i stadsnätet.

 • Vad är ett Serviceavtal?

  Serviceavtalet avser service och support av den fasta fiberinstallationen och den tillhörande tekniska utrustningen. Det är Lunet som äger installationen som finns i de fastigheter som är anslutna till stadsnätet. Varje fastighetsägare, som har en ansluten fastighet, behöver ha ett serviceavtal med oss.

  Detta ska inte förväxlas med avtal som avser servicenivå som kan erbjudas på innehållstjänster i stadsnätet.

 • Varför har Lunet valt att ha ett Serviceavtal?

  Installationen i fastigheten är något som Lunet äger och behöver vårdas över tid. Det är viktigt att installationen tas om hand av den som bor i fastigheten och att man informerar tillträdande fastighetsägare om serviceavtalet när man flyttar. Vi vill göra fastighetsägare lika medvetna om sin fiberinstallation som de är om fastighetens elinstallation och VA-installation.

  För att tydliggöra Lunets ansvar gentemot dig som kund, samt för att uppmärksamma fastighetsägare om sitt ansvar kring den fasta installation som finns i fastigheten, har vi samlat information i våra avtalsvillkor kopplade till Serviceavtalet, du finner villkoren här.

 • Vad är Serviceavtalet Trygg Fiber?

  Trygg Fiber är en utökad version av ditt Serviceavtal (BAS). Förutom åtagande som ingår i BAS erbjuder Trygg Fiber även en prioriterad hantering av alla supportärende rörande din fiberanslutning. Du får SMS gällande aktuell driftinformation, tillgång till ett direktnummer för felrapportering och vi felsöker anslutningen direkt när du kontaktar oss. Skulle utbyte av bredbandsbox behövas, byter vi den inom en arbetsdag. Allt detta för att du som kund ska känna dig trygg med att anslutningen fungerar och att om olyckan är framme, prioriterar vi ditt ärende. Du kan skicka en intresseanmälan till order@lunet.se