Nytt projektområde

Nytt projektområde

Lunet vill presentera Sandnäset som nästa möjliga område för fiberutbyggnad.

Tack vare det stora intresset i Bälinge, där Bälingeborna uppnådde 75% anslutningsgrad, och beslut togs att bygga där, samt att det i Sandnäsetområdet pågår andra grävaktiveteter vi kan samordna med, har vi också tittat närmare på möjligheten att ansluta fastigheterna i Sandnäset med fiber.

För att Sandnäset ska bli ett projekt under 2016/2017 behöver vi komma upp i tillräcklig hög anslutningsgrad. Vi kommer därför att gå ut med ett erbjudande till de fastighetsägare som kommer att ingå i det potentiella projektet. Ni kan läsa mer om Sandnäset under projektsidorna.