Nytt projektområde

Nytt projektområde

Lunet vill presentera Lulnäset som nästa möjliga område för fiberutbyggnad.

I samband med att området beslutar om eventuell samförläggnig av kanalisation för fiber tillsammans med den nya vattenledningen kommer Lunet att erbjuda möjligheten till att ansluta fastigheterna i området med fiber.

För att Lulnäset ska bli ett projekt under 2017 behöver vi komma upp i tillräcklig hög anslutningsgrad. Vi har därför gått ut med ett erbjudande till de fastighetsägare som kommer att ingå i det potentiella projektet. Ni kan läsa mer om Lulnäset under projektsidorna.