Om Lunet

Lokalt, tryggt och nyskapande

Det är vi som bygger fibernätet i Luleå och vår målsättning är att skapa en framtids- och driftsäker internetinfrastruktur med höga hastigheter för kommunens alla företag och invånare. Vi bygger vårt nät med ledande teknik i alla delar ända fram till din bostad.

Fibernätet har idag en nätkapacitet på 10 Gbit/s och obegränsade möjligheter för utbyggnad. Det når idag alla Luleås stadsdelar och 35 tätorter/byar i kommunen. Enkelt sagt kan vi säga att 8 av 10 Luleåbor har fiber via Lunet idag.

Vi har lösningar för alla: villaägare, bostadsrättsföreningar, samfälligheter samt för små som stora företag. Välkommen till en tryggt och stabilt fibernät och snabbare internet.

Lunet är ett helägt dotterbolag till Luleå Energi-koncernen.

Affärside

Att bygga och tillhandahålla ett öppet stadsnät där man i egen regi distribuerar attraktiva digitala produkter och tjänster. Att vara ledande nätgrossist och leverantör av nätinfrastruktur till kunder och bredbandsoperatörer.

Historik

1997

Utbyggnaden av optofibernätet påbörjades.

2000

Fastighetsägare anslöts sig till stadsnätet och försäljningen började även till privatpersoner.

2002

Ett samarbete med Luleå Energi påbörjades, villaägare som anslöt sig till fjärrvärme fick även ett erbjudande om att ansluta sig till stadsnätet.

2007

Lunet AB bildades i början av 2007 i och med en bolagisering av Luleå Energis bredbandsverksamhet.

2022

Lunet är från och med 1 oktober 2022 ett helägt dotterbolag till Luleå Energi-koncernen.

Styrelse

Jens Lundqvist, Ordförande
Omar Jakobsson, Ledamot
Madelene Rydehäll, Ledamot
Peter Bergström, Ledamot
Andreas Skarvö, Ledamot
Thomas Olofsson, Ledamot
Dan Ankarholm, Ledamot
Kjell Eriksson, Ledamot
Gunnar Eikeland, Extern ledamot
Ann-Helene Willberg, Styrelseledamot/arbetstagarrepr.
Hans Granberg Styrelseledamot/arbetstagarrepr.