Nyheter

Fakturaadress

Fakturaadress (leverantörsfakturor) E-faktura i första hand PEPPOL id 0007:5567132153 GLN 7340109102957 VAN operatör Tieto Sverige PDF i andra hand invoice.5567132153@kollektor.no Referens: Överenskommen referens/beställare eller så uppger beställare vilken referens som…

Tack till alla som besökte vårt Öppna hus!

Ett stort tack till alla aktörer och besökare som kom och firade vårt 25-års jubileum tillsammans med oss på Kulturens hus den 17 september. Tack till Kulturens hus, Teknikens hus,…

Information gällande vårt återställningsarbete

Vi har nu påbörjat återställningsarbetet för schaktarbetet under 2021 där återställningen ej ännu är färdigställd. Arbetet sker succesivt under sommaren. Återställning som blivit godkänd vid besiktning kommer inte att åtgärdas…

Luleå kommun blir smartare med en uppkopplad isbana

Under vintern 2022/2023 har Luleåborna en uppkopplad isbana att se framemot. Luleå kommun har beviljats stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och IoT Sverige för att testa olika smarta lösningar som gör isbanan…

Projektet smarta sparkar för välgörenhet avslutat för säsongen

Nu är våren på ingång och de smarta sparkarna kommer inom kort att plockas bort från isvägen. Insamlingen till VildaKidz är avslutad och sparkarna gick totalt hela 5912 km. Det…

Byggnation av transportnät Örarna-Bensbyn färdigställt

Byggnationen av fiberoptiskt transportnät sträckningen Örarna-Bensbyn, längs väg 596, som Lunet påbörjade under 2021 är nu färdigställt. Det innebär att vi nu kan erbjuda ett robust och stabilt transportnät med hög tillgänglighet…