Nyheter

Med reservkraft minskar vi risken för driftstörningar vid händelse av strömavbrott

Idag fick vi en praktisk genomgång av vårt mobila reservkraftaggregat. Med reservkraft säkrar vi upp elförsörjningen om vi drabbas av ett strömavbrott vilket i sin tur minskar risken för driftstörningar….

Förändrade öppettider

Vår kundsupport har stängt idag den 14 september mellan 10.30 till 13.30 med anledning av personalutbildning. Om du upplever störningar på nätet ska du alltid först och främst kontakta din tjänsteleverantör.

Ny tjänsteleverantör i Lunets stadsnät!

Vi är glada att presentera Halebop som ny tjänsteleverantör i vårt fibernät. Halebop kommer att leverera internet till våra kunder som är anslutna via fiber. Lunet tillhandahåller ett öppet stadsnät…

Lunet är certifierade inom Robust fiber

Certifieringen visar att vi följer de framtagna anvisningarna för hur man anlägger fibernät på ett robust och driftsäkert sätt. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar,…

Vi stödjer bredbandsuppropet

Lunet stödjer bredbandsuppropet som syftar till att uppmärksamma den digitala klyfta som finns mellan stad och land och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå…

Glöm inte fiber när du bygger nytt!

Har du köpt en tomt i det nya bostadsområdet Dalbo och vill installera fiber i din fastighet? För att få din fiberanslutning i samband med inflyttning bör du lägga din…