Nyheter

Lunet ökar kapaciteten i fibernätet i samarbete med Maintrac

Under 2022 påbörjar Lunet, i samarbete med Maintrac, arbetet med att uppgradera fibernätet i hela Luleå kommun. När allt är färdigställt kommer det nya nätet att erbjuda kapacitet och tillgänglighet…

Ökad digitalisering och satsningar inom hållbarhet för Nordkonsult under pandemin

Under det senaste året har pandemin visat hur viktig en stabil och driftsäker uppkoppling är i samhällets infrastruktur. Nya behov har skapats, arbetssätt har förändrats och distansarbete är och har…

Thomas Nilsson ny drift- och säkerhetsansvarig på Lunet

I september tillträdde Thomas Nilsson som ny drift- och säkerhetsansvarig på Lunet och blir därmed ansvarig för att säkerställa kvalitét och drift av vårt stadsnät. Thomas kommer senast från Skylite…

Byggnation av transportnät mellan Bensbyn och Örarna

Lunet har påbörjat byggnation av fiberoptiskt transportnät längs väg 596, sträckningen Örarna-Bensbyn. Syftet med projektet är att kunna erbjuda företag och operatörer ett stabilt och robust transportnät med hög tillgänglighet inom…

Nu kan du göra beställningar direkt via vår webb!

Vi är mycket glada att meddela att vi nu lanserar möjligheten att göra beställningar direkt via vår webb. Det innebär att du från och med idag kan göra en sökning…

Smartare parker med hjälp av digitala sensorer testas i Luleå

I början av året startade Lunet tillsammans med Parkdriften vid Luleå kommun ett projekt för att testa nya smarta lösningar med hjälp av Lunets LoRaWAN-sensornät. Projektets syfte är att identifiera…