Nyheter

Stadshubbsalliansen firar 5 år av samverkan och erfarenhetsutbyte kring LoRaWAN

Lunet ingår i stadshubbsalliansen som samverkar för att erbjuda robust och konkurrenskraftig trådlös infrastruktur för Internet of Things. I år firar Stadshubbsalliansen 5 år och den 8-9 november träffades nätverket…

Lunet flyttar in tillsammans med Luleå Energi på Porsödalen

Luleå Energi är från och med den 1 oktober ensam ägare till Lunet. Den 14 november flyttar Lunet in tillsammans med Luleå Energi på Porsödalen. Från och med den 1…

Luleå Energi är hundraprocentig (100%) ägare av Lunet

Tidigare under september gav kommunfullmäktige grönt ljus till den strukturförändring inom Luleå kommunföretag-koncernen som innebär att Luleå Energi blir hundraprocentig (100%) ägare av Lunet AB. Sedan 2007 ägs Lunet till…

Lunet satsar på inkluderande rekrytering

Behovet av arbetskraft och kompetens ökar kraftigt i regionen främst kopplat till alla satsningar som sker här i norr. På Lunet ser vi vikten av att arbeta bredare och smartare…

Fakturaadress

Fakturaadress (leverantörsfakturor) E-faktura i första hand PEPPOL id 0007:5567132153 GLN 7340109102957 VAN operatör Tieto Sverige PDF i andra hand invoice.5567132153@kollektor.no Referens: Överenskommen referens/beställare eller så uppger beställare vilken referens som…

Tack till alla som besökte vårt Öppna hus!

Ett stort tack till alla aktörer och besökare som kom och firade vårt 25-års jubileum tillsammans med oss på Kulturens hus den 17 september. Tack till Kulturens hus, Teknikens hus,…