Nyheter

Information gällande vårt återställningsarbete

Vi har nu påbörjat återställningsarbetet för schaktarbetet under 2021 där återställningen ej ännu är färdigställd. Arbetet sker succesivt under sommaren. Återställning som blivit godkänd vid besiktning kommer inte att åtgärdas…

Luleå kommun blir smartare med en uppkopplad isbana

Under vintern 2022/2023 har Luleåborna en uppkopplad isbana att se framemot. Luleå kommun har beviljats stöd från innovationsmyndigheten Vinnova och IoT Sverige för att testa olika smarta lösningar som gör isbanan…

Projektet smarta sparkar för välgörenhet avslutat för säsongen

Nu är våren på ingång och de smarta sparkarna kommer inom kort att plockas bort från isvägen. Insamlingen till VildaKidz är avslutad och sparkarna gick totalt hela 5912 km. Det…

Byggnation av transportnät Örarna-Bensbyn färdigställt

Byggnationen av fiberoptiskt transportnät sträckningen Örarna-Bensbyn, längs väg 596, som Lunet påbörjade under 2021 är nu färdigställt. Det innebär att vi nu kan erbjuda ett robust och stabilt transportnät med hög tillgänglighet…

Smarta sparkar på sparkeringen i centrala Luleå

Har du sett de fina lånesparkarna vid sparkeringen? Under vintern genomförs ett projekt i samarbete mellan Lunet, fritidshemmen i Luleå, Fritidshemsutvecklarna och Parksektionen där barn från olika fritidshem runt om i…

Vinnovafinansierat projekt möjliggör implementering av IoT- lösningar som skapar samhällsnytta

Vinnova har beviljat stöd till prototyputvecklingsprojektet ”Arctic IoT” där Lunet medverkar som en av parterna i projektet. Genom aktörernas gemensamma kunskapar kan nya arbetssätt etableras och lösningar identifieras som bidrar…