Nyheter

Glöm inte fiber när du bygger nytt!

Har du köpt en tomt i det nya bostadsområdet Dalbo och vill installera fiber i din fastighet? För att få din fiberanslutning i samband med inflyttning bör du lägga din…

Bostadsområdet Kuststad är snart anslutet till Lunets fibernät

Vi är mycket glada att meddela att Kuststad Etapp 3 snart är anslutet till Lunets fibernät vilket innebär att alla boende i området kommer att ha tillgång till ett snabbt,…

Information om hur Coronaviruset påverkar vår verksamhet

Lunet arbetar med en samhällskritisk infrastruktur och vår högsta prioritet är upprätthålla driften av vårt nät och säkerställa en trygg leverans till våra kunder. Vi följer  händelseutvecklingen gällande Coronaviruset dagligen och…

Med reservkraft minskar vi risken för driftstörningar vid händelse av strömavbrott

Idag fick vi en praktisk genomgång av vårt mobila reservkraftaggregat. Med reservkraft säkrar vi upp elförsörjningen om vi drabbas av ett strömavbrott vilket i sin tur minskar risken för driftstörningar….

Ny tjänsteleverantör i Lunets stadsnät!

Vi är glada att presentera Halebop som ny tjänsteleverantör i vårt fibernät. Halebop kommer att leverera internet till våra kunder som är anslutna via fiber. Lunet tillhandahåller ett öppet stadsnät…

Lunet är certifierade inom Robust fiber

Certifieringen visar att vi följer de framtagna anvisningarna för hur man anlägger fibernät på ett robust och driftsäkert sätt. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar,…