Nyheter

Information om hur Coronaviruset påverkar vår verksamhet

Lunet arbetar med en samhällskritisk infrastruktur och vår högsta prioritet är upprätthålla driften av vårt nät och säkerställa en trygg leverans till våra kunder. Vi följer  händelseutvecklingen gällande Coronaviruset dagligen och…

Med reservkraft minskar vi risken för driftstörningar vid händelse av strömavbrott

Idag fick vi en praktisk genomgång av vårt mobila reservkraftaggregat. Med reservkraft säkrar vi upp elförsörjningen om vi drabbas av ett strömavbrott vilket i sin tur minskar risken för driftstörningar….

Ny tjänsteleverantör i Lunets stadsnät!

Vi är glada att presentera Halebop som ny tjänsteleverantör i vårt fibernät. Halebop kommer att leverera internet till våra kunder som är anslutna via fiber. Lunet tillhandahåller ett öppet stadsnät…

Lunet är certifierade inom Robust fiber

Certifieringen visar att vi följer de framtagna anvisningarna för hur man anlägger fibernät på ett robust och driftsäkert sätt. Anvisningarna beskriver de minimikrav som ska gälla när man planerar, projekterar,…

Vi stödjer bredbandsuppropet

Lunet stödjer bredbandsuppropet som syftar till att uppmärksamma den digitala klyfta som finns mellan stad och land och att regeringen genomför nödvändiga regeländringar och budgettillskott som behövs för att nå…

Förändrade öppettider

Den 4 juni från kl 10.00 samt den 5 juni är kontoret stängt.  Vi finns på plats igen på måndag den 8 juni. Om du upplever störningar på nätet ska…