Omläggning för boende i Heimstadens lägenheter

Omläggning för boende i Heimstadens lägenheter

Idag tisdag den 22/11 gör vi en omläggning av internet för boende i Heimstadens lägenheter. Detta innebär att alla kunder som idag har en nät- och internettjänst som ingår i hyran, kommer att behöva registrera om sig under dagen för att internet ska fungera. När du registrerat dig beställer du Lunets nättjänst och Heimstadens internettjänst enligt de anvisningar som du fått hem till dig. Följ anvisningarna noga, det tar ca 5 minuter och sen är du igång med dina tjänster igen.

Du som har en betaltjänst, vare sig det är en internettjänst eller en TV-tjänst via annan tjänsteleverantör, behöver inte göra något. Det du kan uppleva är ett kortare avbrott i tjänsterna under dagen, medan Lunet lägger om dig. Observera att det är dina betaltjänster som kommer aktiveras igen och det sker ingen förändring i din nuvarande leverans.

Support

Du kan behöva starta om din utrustning (tex router eller dator) för att komma igång igen. Uppelever du fortfarande problem med dina tjänster onsdag den 23/11 kontaktar du din tjänsteleverantör för felanmälan.

Har du frågor eller behöver hjälp att registera dig kontaktar du Bredband2:s internetsupport på 0770-811 000.

Ladda ner guide: Internet – kom-igång-guide