Projekt 2016

Projekt 2016

Tack till alla som tecknat avtal för anslutning i Bälinge och i Jaktviken, Kallviken och Börtnäsheden. Vi kommer idag att påbörja arbetet för att se om anslutningsgrad uppnåtts och om vi har möjlighet att genomföra projekten.

Vi kommer att meddela beslut under maj månad. Beslutet kommer bland annat att publiceras på projektsidan.