Projekt Kallviken, Jaktviken och Börtnäsheden

Projekt Kallviken, Jaktviken och Börtnäsheden

Lunet vill göra allt för att projektet ska kunna bli av och att ni ska få ansluta er fastighet med fiber. Vi känner att tiden varit lite för kort och förlänger därmed möjligheten för er att få ihop tillräckligt med avtal för att anslutningsgraden ska uppnås.

Vi kommer återigen att gå ut med erbjudandet till samtliga fastigheter och jobba tillsammans med bredbandsgruppen för att nå alla fritidshusägare och höja anslutningsgraden under sommaren 2016.

Förutsatt vi slutligen når anslutningsgraden kan utbyggnaden av fibernätet komma att bli senarelagd till 2017, men vi hoppas att detta ändå är ett glädjande besked för de boende i området.

Projektsidan kommer att uppdateras löpande med information och händelser under sommaren.